Fiom zoekt zowel nationaal als internationaal naar biologische en juridische familieleden. Indien we de gezochte persoon vinden, proberen we contact te leggen. Altijd in afstemming met jou. Verder bieden we hulp voor, tijdens en na het eerste contact tussen familieleden. Hoe werkt zoeken naar familie via Fiom?

Zoeken naar familie - Zoeken naar familie via Fiom.jpg

Waarom zoeken naar familie via Fiom? 

Fiom is een onafhankelijke stichting met 90 jaar ervaring onder meer op het gebied van verwantschapsvragen. Één van de taken van Fiom is het zoeken naar familie en het bemiddelen bij contact(herstel). Dit is een taak van algemeen belang waarvoor de overheid Fiom heeft ingeschakeld. Fiom beschikt als gevolg hiervan over zoekmiddelen die andere organisaties niet hebben. 

Fiom is een van de weinige organisaties in Nederland die gebruik mag maken van de BRP, Basisregistratie Personen. Dit is een systeem van de overheid waarin alle inwoners van Nederland, en alle personen die Nederland hebben verlaten, geregistreerd staan. De toegang tot dit systeem biedt ons extra mogelijkheden om personen op te sporen. Ook staat hier meestal een juist woonadres van de persoon in, wat het leggen van contact vereenvoudigt. Als een persoon is overleden kunnen we dit ook zien in de BRP.  

Meer informatie over een zoekactie in Nederland

Voor buitenlandse zoekacties maken wij gebruik van ons internationaal netwerk van partners, waaronder ook ISS. Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van ISS, International Social Services, een internationale organisatie die zich bezig houdt met familiehereniging en kinderbescherming. In de aangesloten landen hebben we een contactpersoon en uitgebreidere zoekmogelijkheden.  

Meer informatie over een zoekactie in het buitenland 

Zoeken naar familie met Fiom

Wat kan Fiom voor jou doen? 

 • We bekijken (samen met jou) of het mogelijk is om te zoeken naar je familielid. We bekijken of de informatie waarover je beschikt voldoende aanknopingspunten heeft om op zoek te gaan.  

 • We zoeken voor jou naar je familielid. 

 • Tijdens de zoekactie krijg je persoonlijke begeleiding en bereiden we je voor op de mogelijke uitkomsten.

 • We leggen het eerste contact met de gezochte persoon en kijken samen naar het mogelijke vervolg hierop.  

 • Is de persoon niet gevonden? We bekijken of er aanknopingspunten zijn om eventueel in contact te komen met anderen. Wellicht zijn er andere familieleden waar contact mee gelegd kan worden. Dit doen we alleen met jouw toestemming.  

 • We begeleiden de beginfase van het contact.

 • Nu het contact tussen jou en de gezochte persoon is gelegd is onze rol vervuld. Als je later nog vragen hebt met betrekking tot de zoekactie of de uitkomst hiervan, dan kun je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. 

 • Is de persoon niet gevonden of contact (nu) niet mogelijk? Dan kun je je aanmelden voor ons contactregister. Meer informatie over het contactregister

 • Fiom kan niet zoeken in landen waarin zij geen zoekmogelijkheden heeft en in het geval er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een zoektocht te starten. 

Naar wie zoekt Fiom? 

Fiom zoekt naar familieleden tot en met de tweede graad. Dit zijn: 

 • Ouders en grootouders  

 • Kinderen en kleinkinderen 

 • (Half)broers en (half)zussen 

Ook zoekt Fiom voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie. Fiom zoekt niet naar personen jonger dan 16 jaar.  

Fiom kan alleen voor jou zoeken als er voldoende aanknopingspunten zijn. Hoe meer informatie je hebt, hoe makkelijker wij kunnen zoeken. Twijfel je of je voldoende aanknopingspunten hebt? Neem dan contact met ons op. We kunnen samen bekijken of het mogelijk is om te zoeken naar jouw familie.  

Vanaf welke leeftijd kan ik een zoekactie starten? 

Fiom zoekt op verzoek van personen van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar kan, bij een binnenlandse zoekactie, een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor vindt eerst een gesprek met een hulpverlener van Fiom plaats. Daarnaast moet voor de zoekactie toestemming worden gegeven door een ouder/voogd.

Zoeken in het buitenland is meestal mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar. In een aantal landen is zoeken pas mogelijk vanaf 18 jaar.  

Kan ik tegelijkertijd op andere manieren naar familie zoeken? 

Om contact zo zorgvuldig mogelijk tot stand te laten komen, vinden we het belangrijk dat een eenmaal gevonden persoon niet van meerdere kanten wordt benaderd. Het is daarom belangrijk om ons te informeren als je ook op een andere manier zoekt. Bijvoorbeeld als je ook Spoorloos of het Rode Kruis hebt ingeschakeld en/of als je zelf zoekt via social media en/of archieven. We proberen de zoektochten dan op elkaar afstemmen. Fiom stopt haar dienstverlening voor jou op het moment waarop jezelf of een ander namens jou contact zoekt met de door jou gezochte persoon. 

Zoekactie starten

Hulpverlening zonder zoekactie 

Kan Fiom je niet helpen bij je zoekactie, maar wil je wel graag begeleiding van een hulpverlener? Bijvoorbeeld omdat je op een andere manier op zoek gaat of je erbij neerlegt dat het vinden van je familielid niet mogelijk zal zijn. Dan kun je hulp vragen van een hulpverlener die specifiek deze begeleiding biedt.  

Neem contact met ons op