Rondom afstand ter adoptie werd in het verleden in de meeste gevallen het een en ander vastgelegd. Van deze gegevens is vaak een dossier opgebouwd, een afstandsdossier en/of een adoptiedossier. Voor zowel moeder als kind kan het waardevol zijn om deze informatie in te zien. Het kan antwoord geven op vragen over het verleden waar zij soms al decennia mee rondlopen.   

Op deze pagina vind je een overzicht van (dossierhoudende) instanties waar Fiom geregeld naar verwijst. Mocht deze informatie je niet helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Landelijk Zoekteam. Zij kunnen je misschien ondersteunen bij je zoektocht naar het dossier en/of voor je zoeken naar familie tot de 2e graad. Het Landelijk Zoekteam is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via 088 126 49 64 of  afstamming@fiom.nl.  

Niet van alle dossiers is bekend waar ze worden bewaard. 

Algemeen  

Raad voor de Kinderbescherming: De Raad voor de Kinderbescherming speelt een centrale rol bij afstand en adoptie. Hun dossiers kunnen informatie over zowel afstandsmoeder, het afgestane kind als het adoptiegezin bevatten.   

Het Nationaal Archief: voor informatie over dossiers die zien op landelijke afstand en adoptie kun je terecht op Binnenlandse afstand en adoptie | Nationaal Archief. Informatie over dossiers die zien op interlandelijke adoptie is te lezen op Interlandelijke adoptie | Nationaal Archief

Rechtspraak: Ben je op zoek naar de gerechtelijke uitspraak over je adoptie? De adoptiebeschikking ligt in principe de eerste 20 jaar bij de rechtbank die de adoptie uitgesproken heeft. Dat is de rechtbank in de plaats of regio waar de adoptieouders woonden toen ze adopteerden. De contactgegevens van de rechtbank vind je op Rechtbanken | Rechtspraak. Daarna worden alle rechtbankuitspraken overgebracht naar de provinciale archieven, tegenwoordig de regionale historische centra, waar het onbeperkt bewaard blijft. Rechtbanken bepalen zelf wanneer zij dit precies doen, waardoor dit per rechtbank kan verschillen. Een overzicht van de regionale historische centra is te vinden op Rechtspraak en veiligheid | Nationaal Archief. Ook kun je contact opnemen met de rechtbank waar de adoptie (vermoedelijk) is uitgesproken om te vragen waar de stukken bewaard worden. 

De Centrale Autoriteit: De Centrale Autoriteit is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het houdt sinds 1998 toezicht op alle interlandelijke adopties in Nederland. De Centrale Autoriteit bouwt eigen dossiers op.  

Landelijke afstand en adoptie 

Fiom Utrecht - Specifieke hulpverlening bij persoonlijke thema's: Als je in de regio Utrecht bent geboren, kun je met Fiom Utrecht contact opnemen.   

Altra Fiom - Altra: Als je in de regio Amsterdam bent geboren, kun je met Fiom Amsterdam contact opnemen.   

Stadsarchief Amsterdam: Als je in de regio Amsterdam bent geboren, kun je met het Stadsarchief Amsterdam contact opnemen. In deze video vertelt Stadsarchiefmedewerker Eric Heijselaar aan Smita James over hoe zo'n zoektocht in zijn werk gaat  

CBG: Als iemand meer dan twee jaar geleden is overleden, dan kan – onder bepaalde voorwaarden – diens Persoonskaart of Persoonslijst worden opgevraagd bij het CBG. 

Basisregistratie Personen (BRP): Als je zoekt naar de naam van je moeder, dan kan die ook gevonden worden bij de gemeente waar je geboren bent door het opvragen van een afschrift van je geboorteakte. 

Ook kan het je helpen uit te zoeken of er iets aangetekend is op de achterkant van je persoonskaart bij de Basisregistratie Personen. Daar staan vaker aan een ambtenaar doorgegeven wijzigingen genoteerd. Dit hoeft niet bij alle adopties het geval te zijn, maar het kan de moeite waard zijn om te checken. In de jaren ’90 zijn de gegevens van de persoonskaart gedigitaliseerd, daarbij is niet altijd alle informatie van de kaart in het systeem overgenomen. Neem daarom contact op met de gemeente waar je woont voor het opvragen van je papieren persoonskaart.   

De app MijnOverheid: hierin kan gezocht worden naar de adressen waar je vanaf 1994 ingeschreven hebt gestaan.   

Interlandelijke afstand en adoptie 

Gemeente Den Haag, dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken: hier kun je je adoptieakte opvragen als je interlandelijk geadopteerd bent.  

INEAHet expertisecentrum voor iedereen met vragen over Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken. 

De vergunninghouders: de vergunninghouders beheren adoptiedossiers. De websites van de vergunninghouders: 

 • Stichting Wereldkinderen - Stichting Wereldkinderen bemiddelt in Burkina Faso, Colombia, Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika. Bij Stichting Wereldkinderen zijn voorts ondergebracht de dossiers van:
             - Hogar (actief geweest in Colombia) 
             - Adoption Center the Netherlands Sri Lanka (actief geweest in Sri Lanka)  
             - BANND (actief geweest in Brazilië, Sri Lanka en Bangladesh) 
   
 • Stichting Meiling - Stichting Meiling bemiddeld of heeft bemiddeld in: China, Suriname en Taiwan. 
   
 • Nederlandse Adoptie Stichting - Nederlandse Adoptie Stichting bemiddelen of hebben bemiddeld in: Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Ghana, Haïti, Hongarije, Mongolië, Namibië, Nicaragua, Panama, Peru, Portugal, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Zambia, Zuid-Afrika. 
   
 • Adoptiestichting A New Way - Tot 2020 heeft ANW enkel bemiddeld voor plaatsing van kinderen uit de USA, maar met ingang van 1 oktober 2020 heeft ANW een drietal adoptieprogramma’s overgenomen van Stichting Kind en Toekomst. Nu bemiddelt ANW voor kinderen uit: Bulgarije, Lesotho, Slowakije en de USA. 
   
 • Stichting Kind en Toekomst - Stichting Kind en Toekomst heeft in oktober 2019 bekend gemaakt haar vergunning voor interlandelijke adoptie in oktober 2020 niet opnieuw te verlengen. Adoptiestichting A New Way heeft verschillende adoptieprogramma’s van Stichting Kind en Toekomst overgenomen. De adoptiedossiers van Stichting Kind en Toekomst zijn nog in beheer bij Stichting Kind en Toekomst en kunnen daar worden opgevraagd. Stichting Kind en Toekomst heeft bemiddeld in: Benin, Bulgarije, China, Congo, Ghana, Indonesië, Kirgizië, Lesotho, Malawi, Nigeria, Oeganda, Peru, Polen, Roemenië, Slowakije, Sri Lanka.