We doen ons uiterste best om de gezochte persoon voor jou te vinden. Dit lukt vaak, maar niet altijd. Hieronder hebben we uitgelegd wat de mogelijke uitkomsten van een zoekactie zijn en wat deze inhouden. Hoe wordt contact gelegd met een gevonden persoon na een zoekactie?  

Zoeken naar familie - Uitkomst van een zoekactie.jpg

Contact leggen na een zoekactie 

Als na een binnenlandse of buitenlandse zoekactie de persoon naar wie je op zoek bent gevonden is, proberen we contact te leggen. We doen dit zeer zorgvuldig. De manier waarop dit eerste contact wordt gelegd verschilt per land waarin je naar een persoon zoekt.  

Zoekactie in Nederland 
Als we de persoon naar wie op je op zoek bent gevonden hebben, sturen we deze persoon namens Fiom een brief. Hierin vragen we de persoon om contact met Fiom op te nemen. We vermelden hierin geen (persoons)gegevens of andere informatie over jou. Dit voorkomt dat derden, die wellicht niet van jouw bestaan afweten, van jouw verzoek op de hoogte raken. 

Zoekactie in het buitenland 
Als de persoon naar wie je op zoekt bent, gevonden is bij een buitenlandse zoekactie wordt deze benaderd door één van onze partners in het betreffende land. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de werkwijze van de instantie in het buitenland. Als je hierover meer wil weten kun je contact met ons opnemen.  

Fiom geeft jouw contactgegevens niet aan de ander door, zolang je hiervoor geen toestemming geeft. Ook de contactgegevens van de gevonden persoon worden niet aan jou doorgegeven als deze persoon hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Zonder toestemming van de gezochte persoon kunnen we jullie niet met elkaar in contact brengen.  

Mogelijke uitkomsten van een zoekactie 

Gevonden persoon wil contact 
Als de persoon naar wie je op zoekt bent ook contact wil, kunnen jullie samen bepalen op welke manier jullie met elkaar in contact willen komen en blijven. Zolang jullie nog geen contactgegevens uitwisselen, kan het contact via jouw contactpersoon van Fiom verlopen. De hulpverlener leest in dat geval jullie brieven of e-mails. Eventuele misverstanden kunnen zo worden voorkomen en er kan met de wensen en gevoelens van alle partijen rekening gehouden worden. Als jullie er voor kiezen om het contact via Fiom te laten verlopen, ontvangen beide partijen begeleiding van Fiom. Besluiten jullie elkaar te ontmoeten? Dat kan ook met ondersteuning van Fiom.  

Gevonden persoon wil (nog) geen contact 
Als de gevonden persoon aangeeft (nog) geen contact te willen, gaat de hulpverlener na of contact op een later tijdstip of op een andere manier mogelijk is. Misschien is de gevonden persoon bijvoorbeeld wel bereid om enkele vragen te beantwoorden of om foto’s op te sturen. Mocht deze persoon echt op geen enkele manier contact willen, moeten we dit besluit respecteren. Dan is de zoekactie voorbij en is contact leggen op dit moment helaas niet mogelijk. 

Gevonden persoon reageert niet 
Als op de eerste brief geen reactie komt, stuurt de hulpverlener een tweede brief. Een eventuele derde brief zal aangetekend worden verzonden naar de gevonden persoon. Wordt deze brief in ontvangst genomen, maar komt er alsnog geen reactie? Dan is de persoon op de hoogte van het feit dat hij of zij gezocht wordt, maar kiest ervoor niet op het contactverzoek in te gaan. Contact leggen is dan op dit moment helaas niet mogelijk. 

Gezochte persoon wordt niet gevonden 
Soms is het onmogelijk om de persoon naar wie we op zoek zijn, te vinden. Bijvoorbeeld als hij of zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of is vertrokken naar een onbekende bestemming. Contact leggen is in dat geval helaas (nog) niet mogelijk. Je kunt je inschrijven in het contactregister.  

Gezochte persoon is overleden 
Als de persoon naar wie je op zoek bent overleden is, gaat Fiom na of de gevonden persoon naaste familieleden had, zoals partner, kinderen, (groot)ouders, broers en/of zussen. Fiom gaat, na overleg met jou, naar hen op zoek. In dat geval zijn alle uitkomsten die hier boven staan weer mogelijk. 

Contact leggen en onderhouden 

We weten door onze ervaring met de begeleiding van vele zoekacties, dat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan contact. Wensen en gevoelens van de zoeker en van degene die gevonden is, kunnen uiteen liggen. Vaak is er verschil in wensen over het contact. Of in de verwachtingen die men (onbewust) van elkaar heeft. Hoe ga je daarmee om?  

Tips voor het onderhouden van contact