Fiom kan namens jou een binnenlandse of buitenlandse zoekactie starten naar een familielid. Aan een zoekactie zijn kosten verbonden. Het bedrag dat jij betaalt is een eigen bijdrage voor de zoekactie. De rest van de kosten worden vergoed door de overheid. Wat zijn de kosten van een zoekactie en wat doet Fiom voor dit bedrag?  

Zoeken naar familie - Kosten van een zoekactie.jpg

Kosten voor een zoekactie in Nederland 

Een binnenlandse zoekactie kost €85,-.   

Dit bedrag is een eigen bijdrage voor de zoekactie. Voor Fiom zijn de totale kosten van een zoekactie veel hoger. De rest van de kosten worden betaald uit subsidies van de overheid. Fiom is een non-profit organisatie en wij verdienen niets aan het uitvoeren van zoekacties. 

Voor dit bedrag doen wij het volgende:  

  • Raadplegen van bronnen, zoals de Basisregistratie Personen, gegevens bij gemeenten, het Centrum voor familiegeschiedenis en/of het Vestigingsregister.  

  • Opzoeken van het eventuele afstands- en/of adoptiedossier.

  • Begeleiding door een ervaren hulpverlener aan de zoeker en de gevonden persoon. 

  • Indien gewenst begeleiding bij de eerste ontmoeting. 

Kosten voor een zoekactie in het buitenland 

De kosten van een zoekactie in het buitenland verschillen per land waar je wil zoeken. Een buitenlandse zoekactie kost minimaal €285,-.  Sommige landen vragen aanvullende kosten. Hier informeren we je over zodra je in contact bent met Fiom. 

Ook bij een buitenlandse zoekactie liggen de werkelijke kosten vele malen hoger. De rest van de kosten worden vergoed door de overheid. Het bedrag dat jij betaalt is een eigen bijdrage voor de zoekactie.  

Voor dit bedrag doen wij het volgende: 

  • Vertalen van gegevens die benodigd zijn voor de zoekactie in het buitenland. 
  • Opzoeken van het eventuele adoptiedossier in Nederland.  
  • Begeleiding door een ervaren hulpverlener aan de zoeker. 
  • Indien gewenst begeleiding bij een eerste ontmoeting in Nederland door Fiom (in sommige landen is begeleiding bij de ontmoeting door de partner van Fiom in het buitenland mogelijk, soms wordt hier een vergoeding voor gevraagd). 
  • Contact onderhouden met jou en de partner in het buitenland die in opdracht van Fiom zoekt naar jouw familielid.  
  • Indien gewenst vertaling van de eerste briefwisseling. 

In sommige landen vallen de volledige kosten van een zoekactie binnen dit bedrag. Er zijn echter landen waar onze partner kosten rekent voor de werkzaamheden die verricht moeten worden of reizen die gemaakt moeten worden. Deze kosten worden aan je doorberekend, nadat je toestemming hebt gegeven voor het maken ervan.  

In welke landen zoekt Fiom?

De mogelijkheden voor het zoeken van personen in het buitenland zijn in elk land anders. Voor sommige landen kunnen we je doorverwijzen naar andere (lokale) organisaties. Wil je meer weten? Neem hiervoor contact met ons op.  

Vervallen eigen bijdrage interlandelijk adoptie-gerelateerde zoekacties

Per 1-1-2024 vervalt de eigen bijdrage van € 285,- voor zoekacties door geadopteerden in het herkomstland, dit na afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eventuele onkosten die andere partijen aan ons factureren blijven wel voor rekening van de zoeker. Denk dan bijvoorbeeld aan het opvragen van aktes, vertalingen van rechtbankstukken en reiskosten van partners in het buitenland.

De eigen bijdrage van € 285,- voor interlandelijke zoekacties door mensen die niet geadopteerd zijn, blijft in stand. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage van € 85,- voor binnenlandse zoekacties. Het gaat dan om zowel adoptie-gerelateerde-zoekacties als niet-adoptie-gerelateerde-zoekacties.

Het is helaas niet mogelijk om de eigen bijdrage die voor 1-1-2024 is betaald met terugwerkende kracht te declareren. 

Aanmelden voor een binnenlandse zoekactie  

Adoptiegerelateerd  

Ben je geadopteerd binnen Nederland? Dan kan Fiom voor jou zoeken naar jouw biologische familie.

Niet-adoptiegerelateerd  

Is het contact met familieleden verbroken, of is er nooit contact geweest? Fiom kan zoeken naar jouw familie.   

Start zoekactie in Nederland

Aanmelden voor een buitenlandse zoekactie  

Adoptiegerelateerd  

Ben jij geadopteerd uit het buitenland en wil je zoeken naar jouw familie in jouw herkomstland?  

Niet-adoptiegerelateerd

Heb je familie in het buitenland waarmee geen contact is? Fiom kan jouw familie opsporen.   

Start zoekactie in het buitenland