De beslissing om een zoekactie naar je biologische familie te beginnen is vrijwel altijd een ingrijpende gebeurtenis. Zeker omdat je meestal niet weet wat de uitkomst is. Degene die je zoekt kan erg moeilijk traceerbaar zijn. Of overleden. Toch blijkt het regelmatig mogelijk om degene die je zoekt daadwerkelijk te vinden. Wanneer dat het geval is, breekt vaak een spannende periode aan.

Geadopteerden - Geadopteerd en zoeken naar je biologische familie.jpg

Zoeken via DNA-Databanken 

DNA geeft veel mogelijkheden om verwanten te zoeken en te vinden. Soms is het bij adoptie niet mogelijk om via de normale kanalen biologische ouder(s) of familie te vinden. Omdat er bijvoorbeeld sprake was van een vondeling , kinderhandel of onvolledige adoptiedossiers. De inschrijving in een internationale DNA-databank kan dan uitkomst bieden.  

DNA maakt het mogelijk om met meerdere (verre) verwanten gematcht te worden. Je vergroot hiermee de kans op een resultaat in jouw zoektocht. Het resultaat is vaak niet dat je gelijk met je biologische ouder gematcht wordt. Door een match met andere verwanten kun je wel actief op zoek naar andere biologische familie, o.a. met je stamboom. 

Meer weten? In de kenniscollectie geven we uitgebreide informatie over de zoektocht via internationale DNA-databanken.   

Start een zoekactie             

Dossierinzage aanvragen

Redenen om af te zien van de zoekactie 

Er zijn verschillende redenen om af te zien van een zoekactie: 

  • Wil degene die je zoekt, wel hetzelfde als jij? 
  • Kan je biologische moeder het wel riskeren om het stilzwijgen te verbreken? 
  • Weet haar partner van jouw bestaan af? 
  • Je durft niet in te staan voor de gevolgen voor je biologische moeder. 
  • Je weet eigenlijk niet of jijzelf in staat bent om met een heftige uitkomst (zoals overlijden of een weigering) om te gaan. 

Het loyaliteitsgevoel ten opzichte van je adoptieouders kan ook een zoekactie in de weg staan. Het zou kunnen dat je adoptieouders niet bepaald staan te juichen wanneer je die keuze maakt. Of je bent bang dat je hen toch kwetst, ook al zeggen zij van niet. 

Wachten op een match 

Als je besluit om te gaan zoeken, breekt vaak een spannende tijd aan. Terwijl je wacht op een reactie, gaan er allerlei scenario’s door je hoofd. Het is belangrijk dat je met alle mogelijke uitkomsten rekening houdt. De periode waarin je zo intensief met zoeken bezig bent, kan emotioneel zijn en veel energie kosten. 

Het kan betekenen dat je op korte termijn afreist naar het land van geboorte om daar je biologische moeder en/of andere familieleden te ontmoeten. Maar de zoekactie kan ook vastlopen. Er zijn bijvoorbeeld geen aanknopingspunten om hen te vinden of je biologische moeder is overleden. 

Een eventuele ontmoeting met je biologische familie 

Niet iedere zoekactie waarin de biologische moeder of andere familieleden worden gevonden, loopt uit op een ontmoeting. Een ontmoeting gebeurt alleen als jullie allebei (de zoeker en de gevondene) een ontmoeting zien zitten en aandurven.  

De bevestiging dat je biologische moeder nog in leven is, kan voor jou misschien voldoende zijn om weer even verder te kunnen. Maar als zij inmiddels benaderd is, kan bij haar de behoefte zijn aangewakkerd om jou te ontmoeten. Het is belangrijk om dat te beseffen en daar zorgvuldig mee om te gaan. 

Het contact na de ontmoeting 

Meestal is de ontmoeting een emotionele gebeurtenis. Het kan de basis zijn voor een levenslang contact. Helaas is dit niet altijd het geval. Doordat je langdurig gescheiden van elkaar geleefd hebt, wordt er weinig gemeenschappelijks gedeeld. Het kan daarom zijn dat jullie vreemden voor elkaar blijven. 

Een verschil in verwachtingen kan er eveneens voor zorgen dat het contact niet goed verloopt. Eén van de twee gaat bijvoorbeeld sneller en wil meer contact. Hoe vaak het contact plaats vindt en de aard ervan, is regelmatig een oorzaak van irritaties. 

Ook al is er geen garantie voor succes, de meeste mensen die ervoor kozen om biologische familie te zoeken hebben hier achteraf geen spijt van. 

Ervaringsverhalen ontmoeting met biologische familie