Fiom kan voor jou zoeken naar een familielid in het buitenland. Wil je bijvoorbeeld zoeken naar jouw biologische ouder(s) na adoptie? Of heb je het contact met een familielid verloren na verhuizing naar het buitenland? Als je wilt weten in welke landen gezocht kan worden, neem dan contact op over onze zoekmogelijkheden. Wij kunnen je dan de meest actuele informatie verstrekken.  

Zoeken naar familie - Buitenlandse zoekactie.jpg

Wat is de duur van een zoekactie? 

De duur van een zoekactie kan variëren. Houd er rekening mee dat een zoekactie in het buitenland soms wel jaren kan duren. Dit geldt vooral voor adoptiegerelateerde zoekacties. Tijdens jouw zoekactie word je door jouw contactpersoon op de hoogte gehouden van de vorderingen en krijg je ondersteuning tijdens het proces.  

International Social Service (ISS) 

Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van het internationale netwerk International Social Service (ISS). Dit netwerk wordt gebruikt voor zoekacties in het buitenland. Of een zoekactie in het buitenland mogelijk is, hangt af van het land waar de zoekactie plaats moet vinden en van de hoeveelheid informatie die jij hebt over de gezochte persoon. 

Meer informatie over het proces van een zoekactie hebben we uitgewerkt in een stappenplan. Lees ook meer informatie over mogelijke uitkomsten van een zoekactie.

Wat zijn de kosten van een buitenlandse zoekactie? 

De eigen bijdrage is m.i.v. 1-1-2024 komen te vervallen voor personen die interlandelijk geadopteerd zijn. Voor personen die niet geadopteerd zijn geldt de bijdrage nog wel. 

In welke landen zoekt Fiom? 

De mogelijkheden voor het zoeken van personen in het buitenland zijn in elk land anders. Voor sommige landen kunnen we je doorverwijzen naar andere (lokale) organisaties. Neem hiervoor contact met ons op.  

De kosten van een zoekactie verschillen per land. Bekijk hier de kosten van een zoekactie. 

De buitenlandse zoekactie stap voor stap 

  1. Je meldt je aan via de link naar het aanmeldformulier hieronder. 
  2. We nemen altijd binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmelding contact met je op. Er wordt een intakegesprek ingepland waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor een zoekactie, hoe de zoekopdracht zal plaatsvinden en wat de werkwijze van de correspondent is. Dit is ook een kans om vragen te stellen. Hierna vragen we je om te bevestigen of je wilt met de zoekopdracht.
  3. De minimale leeftijd voor het starten van een zoekactie is 16 jaar, maar de meeste landen hanteren een minimum leeftijd van 18 jaar. 
  4. Als de zoekactie mogelijk is, ontvang je een ontvangstbevestiging en nota. Als een zoekactie niet mogelijk is, word je daar ook over geïnformeerd.   
  5. Nadat de betaling bij ons binnen is, ontvang je een bevestiging en word je op de wachtlijst geplaatst. Deze bedraagt momenteel 26-30 weken. Tegelijkertijd wordt het technisch zoeken wel al opgestart. Daarvoor wordt een zoekverzoek verstuurd naar onze partner in het betreffende land. 
  6. Na de start van de technische zoektocht krijg je een hulpverlener toegewezen, deze hulpverlener is vanaf nu jouw aanspreekpunt. Het zoekteam informeert jouw hulpverlener over de stand van zaken van de zoekactie. Deze informatie ontvang jij van jouw hulpverlener.   
  7. Het zoekteam houdt jouw hulpverlener op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen tijdens de zoekactie. Jij hoort deze informatie steeds van jouw hulpverlener. Als jij vragen hebt, kun je deze aan je hulpverlener doorgeven. Deze beantwoordt jouw vragen zelf of stuurt ze, als dit nodig is, door naar het zoekteam. 
  8. Als de persoon naar wie je op zoek bent gevonden is, probeert onze internationale partner in het betreffende land contact te leggen met deze persoon. Meer informatie over uitkomst van een zoekactie.  
  9. Jij wordt door jouw hulpverlener op de hoogte gehouden van het eventuele contact met de gevonden persoon. Als de gevonden persoon contact met jou wil, wordt samen gekeken op welke manier dit contact plaats kan vinden. Jouw contactgegevens worden alleen aan de gevonden persoon doorgegeven als jij hiervoor toestemming geeft. Hetzelfde geldt uiteraard voor de contactgegevens van de gevonden persoon.  

Heb je vragen over de zoekactie die je wilt starten? Neem dan contact op via iss@fiom.nl of bel (tussen 9.00 en 17.00 uur) 088 126 49 99. 

Aanmelden voor een buitenlandse zoekactie 

Adoptiegerelateerd

Ben jij geadopteerd uit het buitenland en wil je zoeken naar jouw familie in jouw herkomstland? 

Niet-adoptiegerelateerd 

Heb je familie in het buitenland waarmee geen contact is? Fiom kan jouw familie opsporen.  

Zoekactie starten in het buitenland

Na je aanmelding voor een zoekactie 

We zoeken voor je uit of het mogelijk is om te zoeken naar jouw familie. We kijken onder andere of we voldoende aanknopingspunten hebben. Als een zoekactie mogelijk is, neemt een hulpverlener contact met je op. Vanaf nu is hij of zij jouw vaste contactpersoon. Als je vragen hebt kun je altijd contact met jouw contactpersoon opnemen.  

Andersom houdt jouw contactpersoon je op de hoogte van alle zaken met betrekking tot de zoekactie. Je kunt verder zelf met je contactpersoon afspreken hoe (per post, digitaal of telefonisch) en hoe vaak jullie contact hebben met elkaar. Dit hangt meestal af van de achtergrond en moeilijkheid van de zoekactie. Ook hebben jullie minimaal één keer face-to-face contact. 

Vooraf is nooit duidelijk of de gezochte persoon gevonden wordt. Dit kan een spannende tijd zijn. Er zijn een aantal mogelijke uitkomsten. Deze hebben we voor je uitgewerkt, zodat je wat beter weet waar je rekening mee kan houden.  

Mogelijke uitkomsten van een zoekactie

Wijzigingen doorgeven 

Om contact met je op te kunnen nemen over de zoekactie is het belangrijk dat je eventuele wijzigingen in je gegevens aan ons doorgeeft. Ben je verhuisd, heb je een ander e-mailadres of zijn er andere contactgegevens gewijzigd? Geef dit dan aan ons door via het wijzigingsformulier.  

Wijzigingen doorgeven