Zoeken naar je afgestane kind: misschien overweeg je het, maar durf je de stap (nog) niet te zetten. Er zijn genoeg redenen om te twijfelen. Vroeger is je bijvoorbeeld gezegd dat je nooit meer contact mocht zoeken met je kind. Of je hebt het niemand verteld en wilt het geheim houden. Misschien ben je wel bang dat het teveel emoties oproept en dat je het niet aankunt. Wat als jouw zoon of dochter het initiatief genomen heeft om jou te zoeken? Hoe ga je daarmee om en wat kun je verwachten? 

Afstandsmoeders - Zoeken naar je afgestane kind of gezocht worden.jpg

Het kan zijn dat je vindt dat je kind zelf eerst contact moet opnemen; je wilt zijn of haar leven niet op zijn kop zetten. Je kunt ook bang zijn dat hij boos is, dat hij je afwijst of dat het niet goed met hem gaat. En wat als je kind inderdaad contact met je zoekt? Hoe ga je daar op reageren? 

Over het algemeen melden zich meer afgestane kinderen dan afstandsmoeders bij Fiom. De inmiddels volwassen kinderen zoeken naar hun biologische moeder. Toch gebeurt het ook dat afstandsmoeders het initiatief nemen. Ze willen niet langer wachten en willen graag weten of het goed gaat met hun kind. Of ze durven er eindelijk over te praten en hebben de moed gekregen om deze stap te zetten. Fiom heeft als uitgangspunt dat je je kunt melden voor een zoekactie als je kind volwassen is. 

Hoe kun je als afstandsmoeder een zoekactie starten? 

Ben je afstandsmoeder en wil je zelf een zoekactie starten? Dit zijn de stappen als je zelf het initiatief neemt om te zoeken:

 • Je kunt je hier aanmelden.

 • Een hulpverlener van Fiom neemt contact met je op per e-mail of telefoon. 

 • Fiom beoordeelt of de zoekactie mogelijk is.  

 • De zoekactie kan definitief starten nadat je de kosten van € 85,- voor een binnenlandse zoekactie hebt betaald. 

 • De hulpverlener houdt je op de hoogte van de voortgang. 

 • Je hebt een (online) kennismakingsgesprek met de hulpverlener over wensen en gevoelens. Je krijgt tevens informatie over de werkwijze van Fiom bij zoekacties en wat je kunt verwachten. 

 • Hoe het contact verder ingevuld wordt, hangt af van de behoeftes en de complexiteit van de zoekactie. 

 • Als je zoon of dochter gevonden is, stuurt de hulpverlener in overleg met jou een eerste brief met verzoek om contact op te nemen. Je krijgt niet zomaar de contactgegevens, dat kan alleen met toestemming van de gevonden persoon. 

 • Afhankelijk van de uitkomst wordt de volgende stap gemaakt. 

Een zoekactie starten

Mogelijke uitkomsten van een zoekactie 

1. Je zoon of dochter wil contact 
Je zoon of dochter reageert positief op je initiatief. Het contact verloopt op een manier waar jullie beiden achterstaan. Totdat jullie contactgegevens uitwisselen, kan het contact via de hulpverlener van Fiom verlopen. De hulpverlener begeleidt zowel jou als je zoon of dochter. Wil je elkaar ontmoeten? Dit kan ook met ondersteuning van Fiom. 

2. Je zoon of dochter wil (nog) geen contact 
De hulpverlener gaat na of contact op een later tijdstip of op een alternatieve manier mogelijk is. Misschien is je zoon of dochter wel bereid om enkele vragen te beantwoorden of foto’s op te sturen. Mocht deze echt niets willen, dan is contact leggen (op dit moment) helaas niet mogelijk. 

3. Je zoon of dochter reageert niet 
Als er geen reactie komt, stuurt de hulpverlener een aangetekende brief naar je zoon of dochter. Is deze in ontvangst genomen en komt er weer geen reactie? Dan is de gezochte persoon op de hoogte van het feit dat hij/zij gezocht wordt, maar kiest deze ervoor niet op het contactverzoek in te gaan. Contact leggen is dan (op dit moment) helaas niet mogelijk. 

4. Je zoon of dochter wordt niet gevonden 
Soms is het onmogelijk om jouw zoon of dochter te vinden. Bijvoorbeeld als hij/zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of met onbekende bestemming is vertrokken. Contact leggen is dan (op dit moment) helaas niet mogelijk. 

5. Je zoon of dochter is overleden 
Als jouw zoon of dochter overleden is, gaat Fiom na of hij/zij naaste familieleden had (partner en/of kinderen). Fiom gaat, na overleg met jou, naar hen op zoek. In dat geval zijn alle uitkomsten die hier boven staan weer mogelijk.

Contactregister voor afstandsmoeders en geadopteerden 

Fiom heeft een contactregister ontwikkeld. Hierin zijn zowel afstandsouders als geadopteerden opgenomen. Deze personen staan wél open voor contact, maar zijn er nog niet klaar voor om op zoek te gaan. Zodra je je meldt bij Fiom om een zoekactie te starten of om je in te schrijven in dit register, kijkt Fiom of deze gezochte persoon al in dit register staat.  

Heb je een zoekactie gedaan en is contact leggen (nog) niet mogelijk? Ook dan kun je je inschrijven in het Fiom-contactregister. Zo kan Fiom je gegevens direct terugvinden als je zoon of dochter op een later moment alsnog contact met je zoekt. Inschrijving in het Fiom-contactregister is gratis.   

Inschrijven in het Fiom-contactregister 

Wat als je kind jou zoekt? 

Wat als jouw zoon of dochter het initiatief genomen heeft om jou te zoeken? Hoe ga je daarmee om en wat kun je verwachten? Zoals gezegd, melden zich bij Fiom vaak geadopteerden die willen zoeken naar hun biologische moeder of vader. Het kan dus zijn dat je kind op zoek gaat naar jou. Ook voor hem of haar is dit een hele stap. Hij weet niet wat hij aan zal treffen en neemt het risico teleurgesteld of afgewezen te worden. Maar hij is nieuwsgierig, wil weten op wie hij lijkt en of hij nog broers of zussen heeft. 

Dit zijn de stappen als jouw kind zoekt naar jou:

 • Je krijgt een brief van een Fiom-hulpverlener, waarin de hulpverlener beschrijft wat Fiom is. Ook vraagt de hulpverlener of je contact met hem wilt opnemen omdat hij wat vragen aan je heeft die hij nader wil toelichten. 

 • Waarschijnlijk vermoed je dan al waar het over gaat. 

 • Als je belt, zal de hulpverlener je vertellen dat het om je afgestane zoon of dochter gaat, waarom hij/zij een zoekactie is gestart en wat de verwachtingen zijn. 

 • Jij kunt dan van jouw kant vertellen wat je er van vindt en wat je er mee wilt. 

 • Als je geen contact wilt, wordt dat gerespecteerd. Je zoon of dochter krijgt niet zomaar jouw contactgegevens, dat kan alleen met toestemming van jou. Het is wel belangrijk dat je weet dat je zoon of dochter verder kan gaan zoeken, bijvoorbeeld naar jouw andere kinderen (als je die hebt en als ze volwassen zijn). Ook kan hij of zij vragen om inzage in het afstandsdossier.   

 • Als je wel contact wilt, zal de hulpverlener in overleg met jou en je zoon of dochter de volgende stap bepalen. Dit is afhankelijk van jullie beider behoefte. Het kan zijn dat jullie elkaar willen ontmoeten, of dat je eerst een keer een gesprek met de hulpverlener alleen wilt. Een briefwisseling is ook een mogelijkheid. 

 • Als je eerst tijd nodig hebt om het te laten bezinken en te kijken wat je wilt, dan kan dat natuurlijk. De hulpverlener kan je in die periode bijstaan als je daar behoefte aan hebt. Hij kan je ook helpen als je je afvraagt of en hoe je anderen (zoals je familie) gaat inlichten. 

 • Als je niet reageert, volgt er een aangetekende brief. Fiom weet dan zeker dat de brief in ontvangst genomen is. Als je ook niet op deze brief reageert, zal het van je zoon of dochter afhangen of er nog iets gebeurt. Wil hij of zij bijvoorbeeld verder zoeken naar halfbroers of –zussen? In dat geval stelt Fiom je daarvan op de hoogte. Wil hij of zij het afstandsdossier inzien? Ook dan legt Fiom jou dat voor en vraagt om een reactie.