Je wilt graag in contact komen met een familielid. Misschien heb je zelf al gezocht, maar kun je diegene die je zoekt niet vinden. Of wil je liever dat iemand anders voor je zoekt, omdat je het spannend vindt of omdat je niet weet waar je moet beginnen. Ook kan het zijn dat je zelf degene die je zoekt gevonden hebt, maar dat je begeleiding wenst bij het leggen van contact. Fiom kan voor jou zoeken naar familieleden tot en met de tweede graad in binnen- en buitenland.    

Zoeken naar familie - Hoe kan ik zoeken naar familie.jpg

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen contact hebt met je biologische ouder(s), broers en/of zussen. Het kan een gevolg zijn van adoptie en/of donorconceptie. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom je biologische familie nooit hebt gekend of uit het oog verloren bent. Er kan een punt komen in je leven waarop je meer over je biologische familie wilt weten. Je bent nieuwsgierig naar je herkomst of je wilt weten hoe het met je biologische kind gaat. Je wilt weten waarom de zaken zo gelopen zijn. Mogelijk dat je medische vragen over erfelijkheid hebt. Fiom kan je bij jouw zoektocht ondersteunen. 

Redenen om te zoeken naar familie

De meest voorkomende redenen waarom mensen zelf op zoek gaan naar familie:

 • meer willen weten over waar je vandaan komt;
 • meer willen weten over de biologische familie;
 • willen weten of je op familie lijkt in uiterlijk en karakter;
 • willen weten of je broers of zussen hebt.

Soms zitten daar diepere gevoelens achter, die op enig moment in je leven naar boven drijven. Zo kan je een gevoel van leegte ervaren, zonder dat dit een duidelijke oorzaak heeft. Het is een gevoel iets essentieels te missen, alsof de bodem onder je bestaan ontbreekt. Niet iedereen om je heen begrijpt dit gevoel van leegte. Misschien ben je boos vanwege keuzes die gemaakt zijn over jouw bestaan, waar je zelf geen invloed op hebt gehad. Of het maakt je verdrietig dat je zelf geen keuze had bij de beslissingen die anderen voor of over je namen.

Sommige mensen ervaren een diep gevoel van ontworteld zijn. De zekerheid die andere mensen hebben over hun afstamming of verwanten, heb jij niet. Hierdoor kan je gevoelens van (verlatings-)angst, onrust en loyaliteitsconflicten ervaren. Dit kan in bepaalde periodes van je leven heftiger opspelen, bijvoorbeeld als je zelf grote levensgebeurtenissen meemaakt (bijvoorbeeld een geboorte van een kind). Soms wordt dit afgewisseld door rustigere periodes waarin je er minder mee bezig bent. Sommige mensen ervaren deze gevoelens helemaal niet, maar zijn vooral nieuwsgierig. Er is geen goed of fout, een zoektocht naar biologische familie is heel persoonlijk en voor iedereen anders.

Op welke manieren kan je zoeken naar familie?

Je kunt op verschillende manieren zoeken naar een familielid en/of met jouw familielid in contact komen. Dit kun je onder andere door:  

Zelf een zoekactie te starten 

Een zoektocht start vaak met het doen van navraag in je directe omgeving. Kan een familielid je misschien meer informatie geven? Zijn er documenten bewaard gebleven waaruit je informatie kunt halen? Zijn er misschien op het internet of in andere archieven aanknopingspunten te vinden? Heb je stamboomonderzoek gedaan en/of een privédetective ingeschakeld? Of heb je je ingeschreven in een DNA-databank? Mogelijk dat deze bronnen je meer informatie geven over je afstamming en vind je de persoon die je zoekt. 

Meer informatie over het zelf vinden van een familielid  

Familie zoeken via social media, internet en archieven 

Je gaat zelf actief op zoek naar jouw familielid. Bijvoorbeeld door middel van social media, stamboomonderzoek, archieven of een privédetective. Heb je de persoon gevonden en wil je hulp bij het leggen van het eerste contact? Fiom biedt ook hulpverlening zonder zoekactie. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie over wat Fiom kan doen

Inschrijven in internationale DNA-databank(en) 

Deze databanken vergelijken jouw DNA met dat van andere ingeschrevenen. Dit wordt vaak gecombineerd met stamboomonderzoek in de online omgeving van de databank. Lees onze informatie over de verschillende DNA-databanken . Kijk hier welke DNA-databank het beste bij je past. Als je vragen hierover hebt kun je contact met ons opnemen. We kunnen je ook voorbereiden op het eerste contact, wanneer je de persoon hebt gevonden. 

Fiom start een zoekactie voor jou  

Fiom kan voor jou een zoekactie starten. Hierdoor kan je gebruik maken van onze kennis, ervaring en zoekmogelijkheden. Voor, tijdens en na jouw zoekactie krijg je persoonlijke begeleiding van één van onze gespecialiseerde hulpverleners. We houden je op de hoogte van de status en de uitkomsten van de zoekactie. 

Meer informatie over een zoekactie  

Zoekactie starten via Fiom

Joyke vertelt over de zoektocht naar haar vader

Zoektocht naar vader, zoektocht naar identiteit

Zoeken naar familie via Fiom

Fiom zoekt zowel nationaal als internationaal naar biologische en juridische familieleden. Indien we de gezochte persoon vinden, proberen we contact te leggen. Altijd in afstemming met jou. Verder bieden we hulp voor, tijdens en na het eerste contact tussen familieleden. Hoe werkt zoeken naar familie via Fiom?

Waarom zoeken naar familie via Fiom? 

Fiom is een onafhankelijke stichting met 90 jaar ervaring, onder meer op het gebied van verwantschapsvragen. Één van de taken van Fiom is het zoeken naar familie en het bemiddelen bij contact(herstel). Dit is een taak van algemeen belang waarvoor de overheid Fiom heeft ingeschakeld. Fiom beschikt als gevolg hiervan over zoekmiddelen die andere organisaties niet hebben. 

Fiom maakt gebruik van de BRP, Basisregistratie Personen. Dit is een systeem van de overheid waarin alle inwoners van Nederland, en alle personen die Nederland hebben verlaten, geregistreerd staan. De toegang tot dit systeem biedt ons extra mogelijkheden om personen op te sporen. Ook staat hier meestal een juist woonadres van de persoon in, wat het leggen van contact vereenvoudigt. Als een persoon is overleden kunnen we dit ook zien in de BRP.  

Meer informatie over een zoekactie in Nederland

Voor buitenlandse zoekacties maken wij gebruik van ons internationaal netwerk van partners, waaronder ook ISS. Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van ISS, International Social Services, een internationale organisatie die zich bezig houdt met familiehereniging en kinderbescherming. In de aangesloten landen hebben we een contactpersoon en uitgebreidere zoekmogelijkheden.  

Meer informatie over een zoekactie in het buitenland

Zoeken naar familie met Fiom

Wat kan Fiom voor jou doen? 

 • We bekijken (samen met jou) of het mogelijk is om te zoeken naar je familielid. We bekijken of de informatie waarover je beschikt voldoende aanknopingspunten heeft om op zoek te gaan.  
 • We zoeken voor jou naar je familielid. 
 • Tijdens de zoekactie krijg je persoonlijke begeleiding en bereiden we je voor op de mogelijke uitkomsten.
 • We leggen het eerste contact met de gezochte persoon en kijken samen naar het mogelijke vervolg hierop.  
 • Is de persoon niet gevonden? We bekijken of er aanknopingspunten zijn om eventueel in contact te komen met anderen. Wellicht zijn er andere familieleden waar contact mee gelegd kan worden. Dit doen we alleen met jouw toestemming.  
 • We begeleiden de beginfase van het contact.
 • Nu het contact tussen jou en de gezochte persoon is gelegd is onze rol vervuld. Als je later nog vragen hebt met betrekking tot de zoekactie of de uitkomst hiervan, dan kun je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. 
 • Is de persoon niet gevonden of contact (nu) niet mogelijk? Dan kun je je aanmelden voor ons contactregister. Meer informatie over het contactregister
 • Fiom kan niet zoeken in landen waarin zij geen zoekmogelijkheden heeft en in het geval er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een zoektocht te starten. 

 

Naar wie zoekt Fiom? 

Fiom zoekt naar familieleden tot en met de tweede graad. Dit zijn: 

 • Ouders en grootouders  
 • Kinderen en kleinkinderen 
 • (Half)broers en (half)zussen 

Ook zoekt Fiom voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie. Fiom zoekt niet naar personen jonger dan 16 jaar.  

Fiom kan alleen voor jou zoeken als er voldoende aanknopingspunten zijn. Hoe meer informatie je hebt, hoe makkelijker wij kunnen zoeken. Twijfel je of je voldoende aanknopingspunten hebt? Neem dan contact met ons op. We kunnen samen bekijken of het mogelijk is om te zoeken naar jouw familie.  

Vanaf welke leeftijd kan ik een zoekactie starten? 

Fiom zoekt op verzoek van personen van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar kan, bij een binnenlandse zoekactie, een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor vindt eerst een gesprek met een hulpverlener van Fiom plaats. Daarnaast moet voor de zoekactie toestemming worden gegeven door een ouder/voogd.

Zoeken in het buitenland is meestal mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar. In een aantal landen is zoeken pas mogelijk vanaf 18 jaar.  

Kan ik tegelijkertijd op andere manieren naar familie zoeken? 

Om contact zo zorgvuldig mogelijk tot stand te laten komen, vinden we het belangrijk dat een eenmaal gevonden persoon niet van meerdere kanten wordt benaderd. Het is daarom belangrijk om ons te informeren als je ook op een andere manier zoekt. Bijvoorbeeld als je ook Spoorloos of het Rode Kruis hebt ingeschakeld en/of als je zelf zoekt via social media en/of archieven. We proberen de zoektochten dan op elkaar afstemmen. Fiom stopt haar dienstverlening voor jou op het moment waarop jezelf of een ander namens jou contact zoekt met de door jou gezochte persoon. 

Zoekactie starten

Hulpverlening zonder zoekactie 

Kan Fiom je niet helpen bij je zoekactie, maar wil je wel graag begeleiding van een hulpverlener? Bijvoorbeeld omdat je op een andere manier op zoek gaat of je erbij neerlegt dat het vinden van je familielid niet mogelijk zal zijn. Dan kun je hulp vragen van een hulpverlener die specifiek deze begeleiding biedt.  

Neem contact met ons op