Als je geadopteerd bent heeft dit mogelijk invloed op je dagelijks leven. Misschien wil je graag meer weten over je afkomst, heb je veel vragen of ervaar je lastige gevoelens. Fiom beschikt over brede kennis op het gebied van adoptie en helpt (interlandelijk) geadopteerden bij hun zoektocht naar biologische familie.

Geadopteerden - Geadopteerden.jpg

Zoeken naar je biologische familie 

Mogelijk kom je op een punt in je leven dat je op zoekt wilt naar je biologische familie. De beweegredenen van geadopteerden om op zoek te gaan naar biologische familie zijn zeer divers. Waar de een gewoonweg nieuwsgierig is, ervaart een ander (identiteits)problemen of wil meer te weten komen over zijn/haar (medische) achtergrond. Er zijn ook geadopteerden die geen behoefte hebben om te zoeken naar hun familie.  

Fiom kan je biologische familie proberen op te sporen, tot in de tweede graad. Dat wil zeggen grootouders, ouders, (half)broers en -zussen, kinderen en kleinkinderen. Hiervoor meld je je aan voor een zoekactie. Er wordt eerst bekeken of er voldoende gegevens zijn om een zoekactie te starten. Is dit het geval? Dan gaan we je familie opsporen en proberen contact te leggen. Afhankelijk van het eventueel gelegde contact zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder een ontmoeting met je biologische familie.  

Meer informatie over zoeken naar je familie 

Internationale DNA-databanken 

Zoeken via internationale DNA-databanken is ook een optie. Op onze website vind je informatie over zoeken via DNA-databanken. We geven toelichting over een aantal veelgebruikte DNA-databanken, privacy en aanvulling voor een aantal herkomstlanden. Je kunt ook ervaringsverhalen van andere geadopteerden lezen.  

Dossierinzage 

Wil je inzage in je adoptiedossier? Dat kan. De meeste adoptiedossiers liggen bij desbetreffende vergunninghouder. Daarnaast is Fiom verantwoordelijk voor de inzage in dossiers van: 

  • Oud-vergunninghouder Stichting Flash  

  • Oud-vergunninghouder Stichting Afrika 

  • Stichting Bemiddeling Adoptie (dossiers India) 

Wij hebben een overzicht waarin per vergunninghouder  is aangegeven hoe je je dossier kunt inzien. Ook is het bij Fiom mogelijk om afstandsdossiers of dossiers over zoekacties in te zien die zijn opgemaakt voor (oud-)cliënten van Fiom en ISS Nederland. Vraag dit op via ons contactformulier. 

Contactregister Kindertehuizen 

Tussen de jaren ’50 en de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben veel kinderen in Nederland tijd door gebracht in kindertehuizen of in zogenaamde moederhuizen. Vanuit het tehuis werden zij vaak geadopteerd. Voor bewoners en medewerkers van deze tehuizen heeft Fiom een register opgericht. Hiermee brengen we mensen met elkaar in contact om antwoord te krijgen op vragen als: hoe werd er voor de kinderen gezorgd, hoe zag een dag eruit? We bieden toenmalige medewerkers en bewoners de mogelijkheid herinneringen aan die tijd te delen.  

Meer informatie 

Problemen en gevoelens na adoptie 

Door brede ervaring beschikt Fiom over veel kennis op het gebied van mogelijke problemen en gevoelens die kunnen opspelen na adoptie. Ook blijkt uit de praktijk dat het kan helpen om jouw verhaalte delen en verhalen van anderen te lezen.  

Daarnaast is het goed om je in te lezen in de juridische informatie. Is het bijvoorbeeld mogelijk om je naam te wijzigen? En hoe zit het met trouwen na adoptie

Helpdesk

Voor volwassen geadopteerden en adoptieouders heeft Fiom een helpdesk. Met vragen kunnen volwassen geadopteerden en hun (adoptie) ouders bellen naar nummer: 088-1264999. De lijn is iedere woensdag geopend van 10.00 - 12.00 uur. Uiteraard kun je je vraag ook aan ons mailen: helpdeskadoptie@fiom.nl

Kenniscollectie

De kenniscollectie Zoeken naar familie biedt veel informatie over onder andere cijfers, onderzoeken, wet- en regelgeving en publicaties.  

De kenniscollectie Internationale DNA-databanken biedt informatie over de mogelijkheden van zoeken via DNA-databanken, over privacy en DNA-terminologie.