Fusies/naamsveranderingen

Centraal-Katholiek Doorgangshuis van de R.K. Vereeniging “Moederschapszorg” – Vroedvrouwenschool Heerlen - Academie Verloskunde Maastricht.

Toenmalig adres

1913 Akerstraat, Heerlen
1923 Zandweg 180, Heerlen
1993 verhuizing naar Kerkrade
Limburg

Achtergrond tehuis

De Vroedvrouwenschool, voluit Katholieke Kweekschool voor Vroedvrouwen genaamd, begon in 1913 aan de Akerstraat. Aanleiding was de toenmalige hoge kindersterfte in Limburg. De school grensde direct aan het toenmalige Sint-Jozefziekenhuis. De school werd spoedig te klein, temeer omdat ook een doorgangshuis voor ongehuwde moeders aan het gebouw werd gevestigd. In 1923 werd een nieuw gebouw geopend aan de Zandweg. 

In de Vroedvrouwenschool werden meer dan 80.000 baby’s geboren. Een derde van de Nederlandse verloskundigen genoot er haar opleiding. Kinderen geboren in de Vroedvrouwenschool soms gebracht naar het Sterre(n)huis in Heerlen, onbekend of dit vaak voorkwam of maar af en toe.

Informatie die bewaard is

De kaarten betreffen de zwangerschap/bevalling, met name van ongehuwde vrouwen. Ze bevatten vrij veel informatie over moeder en enigszins over het kind en de biologische vader; uit de periode 1937 tot en met begin januari 1970. Tevens zijn er enkele kaarten uit 1935 en 1936. Dit gedeelte van het archief van de Vroedvrouwenschool wordt beheerd door Stichting Fiom. Er liggen ook archiefstukken van de Vroedvrouwenschool bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) te Maastricht (o.a. doopbewijzen en medische gegevens) en bij Atria (zie verderop deze pagina).

Contactgegevens

Stichting Fiom: afstamming@fiom.nl

Online informatie en foto's

Informatie

Artikel van Heerlen Vertelt uit 2016

Informatie op de website van Heerlen totaal

Foto's

De locaties

De fotocollectie

De collectie Vroedvrouwenschool bevat een unieke schat van 1.550 foto’s over lief en leed in de Zuid-Limburgse Vroedvrouwenschool. Het papieren erfgoed van dit alom bekende instituut wordt beheerd door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) te Maastricht.

Archieven

Archief Atria

Dit archief bevat onder andere:

  • 126 Correspondentie met en stukken betreffende Moederschapszorg /Huize Hooghees.  1953-1975. 1 omslag.
    NB. Bevat stukken betreffende een protestactie van een moeder tegen de afstand van haar kind tijdens haar verblijf in Hooghees, en de publiciteit hieromtrent via de VPRO radio en het Limburgs Dagblad.
  • 128 Brochure van het Centraal Katholiek Moederhuis. Met foto’s.  1950. 1 stuk.
  • 129 Overzicht van de geschiedenis van de R.K. Vereniging Moederschapszorg ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan.  1973. 1 stuk.
  • 130 Jaarverslagen van de R.K. Vereniging Moederschapszorg en van de R.K. Kweekschool voor Vroedvrouwen. 1942, 1956-1965, 1967-1970. 15 stukken.
    NB. De R.K. Vereniging Moederschapszorg was verbonden aan de R.K. Kweekschool voor Vroedvrouwen in Heerlen. De jaarverslagen van 1956 en 1957 bevatten zeer uitgebreide gevalbeschrijvingen van (pathologische) bevallingen.

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.