Voorwaarden en werkwijze contactregister Nederlandse kindertehuizen 

 • Je kunt je vanaf 16 jaar inschrijven in het register.  
 • Je kunt je inschrijven in het register:   
  • als je als kind in een kindertehuis in Nederland gewoond hebt 
  • als je als verzorgster werkte in een Nederlands kindertehuis  
  • als je familie of begeleider/tussenpersoon bent van een bewoner of medewerker in een Nederlands kindertehuis  
 • Door inschrijving in het contactregister laat je Fiom weten dat je in contact wil komen met andere ex-bewoners en/of verzorgsters uit het kindertehuis waar je gewoond of gewerkt hebt of dat je anoniem informatie wil delen.  
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het sturen van de juiste en duidelijke gegevens, voor het up-to-date houden van de gegevens en voor het doorgeven van wijzigingen.   
 • Je geeft aan welke persoons- en contactgegevens verstrekt mogen worden aan anderen die zich in het register inschrijven.  
 • Je kunt op het inschrijfformulier een tussenpersoon noemen (bijvoorbeeld een gezinslid of een begeleider). Je kunt ook je inschrijfformulier laten invullen door een tussenpersoon. Fiom neemt na ontvangst van het formulier contact op met deze tussenpersoon om bevestiging te vragen dat hij/zij jouw tussenpersoon is en als zodanig in het register vermeld wil staan (mede in verband met de privacywetgeving).  
 • Is er een match, en beide zijden wensen contact met elkaar, dan wordt er via Fiom gezorgd dat er contact gelegd kan worden.    
 • In het register worden de gegevens die je op het formulier invult, bewaard. Dit betreft ook de bijzondere gegevens die je invult (bijvoorbeeld het gegeven dat je al dan niet geadopteerd bent).   
 • Jouw gegevens worden aan niemand verstrekt zonder jouw toestemming. Als Fiom ze na toestemming per e-mail verstrekt, dan gebeurt dit door middel van beveiligde e-mail.  
 • Het contactregister Nederlandse tehuizen valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 • Je gegevens worden alleen door Fiom gebruikt voor het contactregister Nederlandse kindertehuizen.  
 • Vermelding in het contactregister Nederlandse kindertehuizen is gratis en voor onbepaalde tijd. Je hebt conform de privacywetgeving ten alle tijden het recht je gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten)verwijderen.  
 • Je gegevens worden vernietigd zodra je daarom vraagt. Hiervoor gebruik je het formulier van het Fiom contactregister Nederlandse kindertehuizen.  
 • Als blijkt dat je overleden, onbereikbaar of wilsonbekwaam bent, dan blijven jouw gegevens conform ons privacy reglement nog 2 jaar in onze systemen staan. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, vragen wij je dit schriftelijk (via afstamming@fiom.nl) kenbaar te maken. 
 • Aan inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in deze voorwaarden worden aangegeven.