Voorwaarden en werkwijze van het vondelingenregister

  • Je kunt je vanaf 16 jaar inschrijven in het register.
  • Door inschrijving in het Fiom-vondelingenregister laat je Fiom weten dat je gevonden wilt worden wanneer een persoon of personen naar jou op zoek is of zijn.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het sturen van juiste en duidelijke gegevens en voor het doorgeven van wijzigingen.
  • Het Fiom-vondelingenregister is alleen bestemd voor mensen die bloedverwanten zijn tot en met de tweede graad. Dit houdt in: biologische ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, (half)broers en (half)zussen.
  • Als iemand naar jou op zoek blijkt te zijn, wordt eerst aan jou gevraagd of jij daadwerkelijk contact wilt met deze persoon.
  • Is er een match en jij wilt contact met de persoon die naar jou op zoek is, dan krijg je verdere begeleiding en ondersteuning van een hulpverlener van Fiom.
  • Jouw contactgegevens worden aan niemand verstrekt zonder jouw toestemming. Het Fiom-vondelingenregister valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, registratienummer M1022929. Jouw gegevens worden door Fiom alleen gebruikt voor het vondelingenregister.
  • Vermelding in het Fiom-vondelingenregister is gratis en voor onbepaalde tijd.
  • Jouw gegevens worden vernietigd zodra jij daarom vraagt; hiervoor gebruik je het formulier Fiom-vondelingenregister.
  • Aan inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in deze voorwaarden worden aangegeven.

Inschrijven vondelingenregister