Een vondeling wordt als baby of jong kind levend, meestal door de moeder of ouders, achtergelaten op een plek waar het door anderen gevonden kan worden. De kans dat kinderen die te vondeling zijn gelegd later hun biologische ouders terugvinden is klein. Meestal zijn er geen gegevens beschikbaar, zoals informatie over de afkomst of de reden waarom het kind te vondeling is gelegd.

Waarom worden kinderen te vondeling gelegd?

Een moeder legt haar kind te vondeling omdat zij de geboorte wil verbergen. Vaak houdt ze de zwangerschap voor iedereen geheim en soms ontkent ze zelfs voor zichzelf dat ze zwanger is. Doordat ze met niemand kan of wil praten over haar problemen, raakt ze in een isolement. Dit weerhoudt haar ervan om hulp in te schakelen.

De moeder handelt vaak in paniek en verwarring als zij haar kind ergens achterlaat. Ze ziet geen mogelijkheid om zelf voor het kind te zorgen en weet op dat moment geen andere oplossing. Vaak is er sprake van een complexe en uiterst emotionele situatie waarbij angst en sociale druk een rol spelen. Zo kan de omgeving strenge opvattingen hebben over seks voor het huwelijk. Of er kan sprake zijn van een zwangerschap na verkrachting, incest of een buitenechtelijke relatie. Soms speelt ook de familie-eer een rol.

Vondelingenregister

Fiom begeleidt van oudsher mensen die vragen hebben over hun afkomst. Voor geadopteerden en donorkinderen blijkt informatie over hun afstamming vaak van wezenlijk belang voor de identiteitsontwikkeling. Kinderen die te vondeling zijn gelegd, missen de mogelijkheid om informatie over hun afstamming te achterhalen. Dit gegeven dragen zij een leven lang met zich mee.

In 2015 heeft Fiom het vondelingenregister geopend. In dit register kunnen ouders die hun kind ooit te vondeling hebben gelegd, alsook mensen die als kind te vondeling zijn gelegd, zich registreren. Dit biedt de mogelijkheid om alsnog in contact met elkaar te komen.