Baby in wiegje

Een baby die in een vuilcontainer wordt gedumpt, de vondst van een overleden baby in een park. Dergelijke nieuwsberichten schokken iedereen in de media, in de politiek en in de samenleving en roepen vragen en discussie op. Wat bracht de moeder tot haar daad? Was het een ongelukje, een tienerzwangerschap,
of incest of verkrachting? De angst voor eerwraak? Hoe kan het voorkomen worden? Helpen vondelingenkamers hierbij?

Samenvatting

Beweegredenen ouders  

Ouders willen meestal de zwangerschap verborgen houden voor de omgeving. Dit kan zijn vanwege geloof, zwangerschap vanwege verkrachting of buitenechtelijke relaties. De moeder handelt meestal uit paniek en verwarring op het moment dat ze haar kind ergens achterlaat. De paniek op zich kan al reden genoeg zijn voor de moeder om het kindje ergens achter te laten.
 

Gevolgen voor vondelingen

Een vondeling probeert men zo snel mogelijk bij pleegouders onder te brengen. Indien de moeder in de maanden die volgen zich niet heeft gemeld of is gevonden, dan wordt het kindje ondergebracht bij adoptieouders. De kans dat er in de toekomst nog contact gelegd wordt met de biologische ouders is erg klein. De gevolgen hiervan kunnen voor de vondelingen groot zijn, ze blijven vaak zitten met allerlei vragen waarop ze het antwoord meestal niet krijgen. Sommigen accepteren dat makkelijker en anderen blijven ermee worstelen.

Vondelingenkamers

Vondelingenkamers zijn zo ingericht dat de moeder haar kindje kan achterlaten zonder iemand te zien of te hoeven spreken. Er ligt informatie in de kamer en als de moeder hulp wil kan ze op een knop drukken. Het doel van deze kamers is te voorkomen dat de baby's elders worden achtergelaten of zelfs gedood. Er is veel discussie of deze kamers daadwerkelijk een oplossing zijn voor het probleem. Verschillende argumenten voor en tegen staan hieronder genoemd.

Argumenten voor:

  • Recht op leven
  • Uiterst redmiddel

Argumenten tegen:

  • Recht op afstammingsgegevens
  • Geen hulp voor de moeder
  • De bestaande luiken bereiken de juiste doelgroep niet
  • Een kind te vondeling leggen is strafbaar
  • Misbruik vondelingenkamer
  • Aanzuigende werking
  • Rechten biologische vader

Bevallen onder geheimhouding

Nederland biedt ook alternatieven voor de vondelingenkamers. Zo is er de mogelijkheid om te bevallen onder geheimhouding. Hierbij licht Fiom de moeder in over de opties die ze heeft. Veel vrouwen die in paniek denken dat ze hun kind het beste kunnen afstaan, geven aan er later anders tegenover te staan. Door de bedenktijd die bij deze vorm hoort kan dit worden voorkomen. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om onder een pseudoniem te bevallen, de naam wordt door het ziekenhuid niet bekend gemaakt en er komt een verzonnen naam op de geboorteakte. De moeder kan dan in een beveiligde omgeving haar gegevens achterlaten, zodat het kindje in de toekomst zijn afstammingsgegevens kan opvragen.