In Nederland worden relatief weinig kinderen te vondeling gelegd. Gemiddeld gaat het om 1 kind per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad houdt sinds 2003 bij om hoeveel gevallen het gaat. Van de jaren ervoor is geen aparte registratie bijgehouden.

Babyvoetjes

Cijfers vondelingen

Het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstand doen (NIDAA) is een onafhankelijk kenniscentrum over vondeling leggen, babydoding, zus-moederschap en illegale opneming. Het kenniscentrum is ontstaan uit particulier initiatief. Het NIDAA heeft een overzicht gemaakt van naoorlogse vondelingen in Nederland, op basis van nieuwsberichten in landelijke bladen.

Volgens cijfers van het NIDAA wordt er gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar een kind te vondeling gelegd. Het verschil in telling met de Raad wordt veroorzaakt door een verschil in definitie van vondeling. Zo telt de Raad bijvoorbeeld vondelingen niet mee die door hun moeder zelf worden 'gevonden'. Soms presenteert een moeder zichzelf als de vinder, zodat zij zeker weet dat het kind ‘gevonden wordt’. 

Het NIDAA houdt een lijst bij van vondelingen en dood gevonden baby’s. Volgens het NIDAA zijn vanaf 2006 tot en met augustus 2022, 19 vondelingen en 46 babylijkes gevonden. 

Vondelingen in buurlanden

Fiom heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie in de ons omringende landen. Ook de stand van zaken rond anoniem bevallen, onder pseudoniem bevallen en vondelingen is hierin meegenomen. Wil je meer weten over het onderzoek? De resultaten zijn weergegeven in een tabel

Bekijk het onderzoek

ATA-5-landen-tabel