De laatste jaren wordt in Nederland gemiddeld 1 kind per jaar te vondeling gelegd, maar vroeger was dat anders. Vanaf de middeleeuwen tot nu zijn er heel wat kinderen te vondeling gelegd. In economisch slechte tijden ging het in een grote stad soms om honderden per jaar. De kinderen groeiden vaak op in weeshuizen, in slechte omstandigheden en hadden weinig rechten

In het artikel ‘De vondeling kon zomaar middernacht gaan heten’ in Trouw, schetst van der Steen een beeld van vondelingen vanaf de middeleeuwen tot 1825. Hij vertelt hoe in het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam bij de opening in 1666 zo’n 800 kinderen werden opgenomen en het huis in 1807 uitpuilde met 2554 kinderen. Daarnaast beschrijft hij hoe de naamgeving van een gevonden baby verliep.

Recente geschiedenis

Ook Van Tiggelen van het NIDAA licht een tipje van de sluier op in ‘Vondelingen in Nederland’. Zij besteedt in het artikel met name aandacht aan de periode 1946 – 2016. Het onderzoek waarvan dit artikel deel uitmaakt betreft een inventarisatie van naoorlogse vondelingen. Het is gebaseerd op berichten van nieuwsmedia en officiële instanties die online beschikbaar zijn, zoals politie en rechtbanken. Uit de inventarisatie blijkt dat er sinds 1946 tot 1 november 2015 115 kinderen te vondeling zijn gelegd.

    Meer lezen