Graag nodigen Moederheil.nl en Fiom u uit voor de bijeenkomst:

Reflectie binnenlandse Afstand en Adoptie

Moederheil/Fiom logo.jpg

De bijeenkomst van 26 februari 2024 is voltekend. Uw aanmelding zal op de wachtlijst worden gezet.

Achtergrond

Moederheil.nl vraagt al jaren aandacht voor de misstanden rondom afstand en adoptie in Nederland. In dat kader heeft Moederheil.nl contact gezocht met Fiom. Dit met als doel om te praten over de rol die Fiom heeft gespeeld bij afstand en adoptie in het verleden. Daarbij komt dat Fiom tot op de dag van vandaag nog steeds een aanspreekpunt is voor binnenlandse zoekacties en dossierinzages.

Fiom ziet dagelijks wat voor impact afstand en adoptie in het verleden op alle betrokkenen heeft. Fiom beseft dat het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt. Fiom en Moederheil.nl willen graag in dialoog treden met alle betrokkenen, om zo hun ervaringen met Fiom te bespreken, evenals de obstakels die betrokkenen hebben ondervonden in hun persoonlijke zoektocht.

Het doel van de bijeenkomst is om een brug te slaan tussen het verleden en het heden, door naar elkaar te luisteren, openlijk te praten en perspectieven te delen. 

De bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op 26 februari 2024 
van 12.00 tot 15.00 uur in 's-Hertogenbosch

De bijeenkomst is bedoeld voor biologische ouders (moeders èn vaders) en hun kinderen die in de vorige eeuw in Nederlandse instellingen, klinieken, ziekenhuizen al dan niet onder druk en/of dwang van elkaar werden gescheiden en afgestaan. Ook naaste familieleden zijn van harte welkom.

Om het gesprek op een respectvolle en ondersteunende wijze te laten plaatsvinden, zal drs. George Smits, een ervaren mediator en psycholoog, de bijeenkomst begeleiden. Meer informatie over drs. George Smits is te lezen op Reset Partner | E-Team | George

Overweegt u deelname of heeft u vragen over de bijeenkomst? Dan bestaat de mogelijkheid om op 22 januari 2024 van 13.00 tot 16.00 uur in 's-Hertogenbosch vrijblijvend kennis te maken met drs. George Smits en Lucas Verberne (Initiatiefnemer Moederheil.nl). Fiom is bij deze kennismaking niet aanwezig. 

Al naar gelang behoefte kunnen in 2024 wellicht aanvullende bijeenkomsten worden georganiseerd.

George Smits en Lucas Verberne.jpg

Aanmelden

Moederheil.nl en Fiom begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp is en respecteren volledig ieders beslissing om hierover wel of niet te praten. Besluit u om aan de bijeenkomst(en) deel te nemen? Meldt u zich dan hieronder aan. Deelname is gratis.

De bijeenkomst van 26 februari 2024 is voltekend. Uw aanmelding zal op de wachtlijst worden gezet.

Vul het interesseformulier in voor de bijeenkomst ‘Bijeenkomst Reflectie binnenlandse Afstand en Adoptie.’ We plaatsen je dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op.

Interesse

 

Programma

Programma bijeenkomst.jpg