Fusies/ naamsveranderingen

Voorheen Tehuis Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (V.O.V.), toen Stichting Kleijn Henegouwen (viel onder de V.O.V.). Rechtsopvolger Arosa Rotterdam.

Tehuizen van de VOV: 
Amsterdam: Janna Kinderhuis, Middenweg 132, Watergraafsmeer. 
Den Haag: Toevlucht voor onverzorgde Zuigelingen, Malakkastraat 226. 
Rotterdam: Tehuis OV, Beukelsweg 88-90.

Toenmalig adres

Sinds 1928 aan de Beukelsweg 88-90 in Rotterdam.

In 1970 verhuisd naar Henegouwerlaan 85-98 in Rotterdam. De voormalige Kraamkliniek (later ook Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen) was eveneens aan de Henegouwerlaan gevestigd.

In 1975 is het Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen verhuisd naar de Westersingel, Rotterdam.
Vrouwenopvangcentrum Stichting Kleijn Henegouwen is in 1994 verhuisd naar Robert Fruinstraat 45, Rotterdam.

Achtergrond tehuis

De Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (V.O.V..) werd opgericht in 1897. Het tehuis van de VOV-afdeling Rotterdam was sinds 1928 gevestigd aan de Beukelsweg 88-90. Op 20 maart 1970 is de instelling verhuisd naar drie panden aan de Henegouwerlaan 85-89. Vrouwen bevielen niet in het tehuis, maar in de kraamkliniek verbonden aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. Er was een goede samenwerking tussen het tehuis en de kraamkliniek.

Moeders konden zich aanmelden bij een bureau voor ongehuwde moederzorg of een instelling voor kinderbescherming. Het bureau voor hulpverlening aan niet-gehuwde moeders van de V.O.V. te Rotterdam was gevestigd aan de Hugo de Grootstraat 17a.
 
De instelling was aangesloten bij de F.I.O.M. alsook het Algemeen Verbond voor Kinderbescherming en Stichting “De Koepel". De V.O.V. bestond tot 1 januari 1971, toen de organisatie fuseerde met de KCVM (Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders). In 1975 zou deze fusie weer opgaan in de Stichting Fiom.

Informatie die bewaard is

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de dossiers van Huize Kleijn-Henegouwen kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis of de mogelijke bewaarlocatie van dossiers? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

We hebben een vermoeden dat vrouwen die verbleven in Kleijn-Henegouwen begeleid werden door een andere stichting bij afstand en adoptie, zoals de Hendrik Pierson Stichting of de C.O.M.. Mogelijk hebben zij dossiers in hun archieven bewaard. Neem voor vragen contact op met Fiom voor de archieven (vanaf ongeveer 1960) die onder het beheer zijn gekomen van Fiom. 

Contactgegevens
Fiom: afstamming@fiom.nl 

Online informatie

Gastenboek met uitgebreide reacties

Foto's

Gebouw Kraaminrichting Rijkskweekschool voor vroedvrouwen aan de Henegouwerlaan, 1912-1916

Archieven

Stadsarchief Rotterdam

Atria

Nationaal Archief

2.19.052.03  Inventaris van het archief van de Algemene Vereniging voor Kinderbescherming, (1949) 1953- 1973
Bevat:

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.