Fusies/ naamsveranderingen

Sint Paula-Stichting voor moeder en kind – Paulastichting - Hera – Moviera.

Toenmalig adres

1931 – 1966 Admiraal van Gentstraat 33, Utrecht. 
Vanaf 1966 Nico Bovenweg 44, Oosterbeek

Achtergrond tehuis

Een Katholiek tehuis voor ongehuwde moeders, gesticht in Utrecht door de Kleine Zusters van de Heilige Jozef in 1931. De Paula Stichting was een doorgangshuis waar ongehuwde vrouwen konden bevallen, en waar zij hun kinderen konden, of móesten, achterlaten.

In 1966 verhuisde de Paulastichting naar het pand aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek. Heel wat ongehuwd zwangere vrouwen bevielen daar van hun kind. Vanaf 1972 waren het steeds vaker slachtoffers van huiselijk geweld die naar Oosterbeek kwamen. 

De Paula Stichting fuseerde in 1998 met twee Blijf-van-mijn-lijfhuizen tot de stichting Hera. Na een nieuwe fusie in 2012 ontstond de stichting Moviera. Omdat het gebouw niet meer voldeed is de opvang van Moviera in 2022 verhuisd naar Arnhem.

Informatie die bewaard is

Er zijn dossiers en afhankelijk van de duur van verblijf ook observatieverslagen uit de periode 1960 – 1978. De dossiers betreffen ongewenste zwangerschap, ongehuwde moeders, vaak vanuit de omgeving Utrecht en Gelderland. 
In 2022 is het beheer van het archief van Moviera overgedragen aan Stichting Fiom.

Contactgegevens

Stichting Fiom: afstamming@fiom.nl

Online informatie en foto's

Informatie

Artikel uit Trouw 2020

Artikel Trouw 2022 over sluiting van het gebouw

Foto's

Foto's van het pand in Utrecht

Het pand in Utrecht aan de Admiraal van Gentstraat 33

Het oude pand aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek, 1966-1984

Archieven

Het Gelders archief over de St. Paula Stichting

Archief Atria Utrecht, vanaf 1966 Oosterbeek: (St.) Paulastichting

Dit archief bevat onder andere:

  • 86 Brochure van de St. Paulastichting in Utrecht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Met foto’s.  1948. 1 stuk.
  • 87 Jaarverslagen van de (St.) Paulastichting.  1950-1951,1957-1967. 12 stukken.
  • 88 Teksten van de toespraken die gehouden zijn ter gelegenheid van de in gebruikneming van de nieuwe huisvesting van de Paulastichting.  1967. 1 omslag.
  • 89 Informatiefolders van de Paulastichting.  1972-1974. 1 omslag.

Boek

Van Renssen, A. ‘Zij kwamen nooit voor niets. Ongehuwde-moederzorg en vrouwenopvang in de Paula Stichting, Hera en Moviera van 1966 tot 2022’. 

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.