In verband met de vele aanvragen is het tijdelijk niet mogelijk om je aan te melden voor het Register illegale opneming.

In 2016 heeft Fiom het 'Register illegale opneming' geopend. Het betreft het illegaal opnemen van een kind in een gezin door 'ouders' die het kind aangaven bij de burgerlijke stand als zijnde hun kind. Door je in te schrijven in het Register illegale opneming geef je aan dat je open staat voor contact of meer informatie.

Vondelingen - Register illegale opneming.jpg

Wanneer kun je je inschrijven in het register illegale opneming? 

  • Als je aanwijzingen hebt of weet dat je illegaal opgenomen bent in het gezin waarin je opgegroeid bent. 
  • Als je kind is afgenomen en vervolgens is verdwenen, of als je je kind hebt afgegeven om illegaal te worden opgenomen in een gezin. 
  • Als je een kind illegaal in je gezin hebt opgenomen en daar voor uit wil komen, in het belang van het kind. 
  • Als je direct betrokken bent en er meer van weet. 

Wat verstaan we onder illegale opneming? 

Illegale opneming is de situatie waarin een kind illegaal wordt opgenomen in een gezin. Het betreft voornamelijk kinderen die direct of kort na hun geboorte weggehaald zijn bij hun biologische ouder(s) en niet bij de burgerlijke stand aangegeven zijn op naam van hun biologische ouder(s). De ouders van het gezin waarin zij opgenomen zijn, hebben illegaal aangifte gedaan van de geboorte van het kind alsof het hun eigen kind was. Ook kan het gaan om een situatie waarin het kind van een van de dochters illegaal als kind van opa en oma opgenomen wordt. 

Er is weinig bekend over illegale opneming in Nederland. Officieel bestaat het niet. Wel kennen we een aantal voorbeelden van vrouwen die zwanger zijn geraakt door incest of verkrachting. Bij hen is de baby weggenomen en ergens anders ondergebracht. Ook hier werd het kind vermoedelijk aangegeven door de ‘nieuwe ouders’ als eigen kind. De verblijfplaats of afkomst is niet meer te achterhalen. 

Waarom dit register illegale opneming? 

Moeders of vaders die hun kind kwijtgeraakt zijn door illegale opneming kunnen niet achterhalen waar hun kind gebleven is. Ook de mensen die vermoeden of weten dat zij illegaal zijn opgenomen, hebben geen mogelijkheid om te zoeken naar hun biologische ouders. Er is geen dossier, zoals bij afstand ter adoptie. Er is geen informatie voor het starten van een zoekactie.

Fiom biedt op deze manier een plek aan waar zij zich kunnen registreren. Hiermee maken zij kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in hun kind of hun afkomst en openstaan voor contact. Het register is bedoeld voor in Nederland geboren kinderen en hun ouders. Het richt zich niet op buitenlandse situaties. Daarnaast richt Fiom zich tot de mensen die meegewerkt hebben aan een illegale opneming of er van weten. Zij kunnen een melding doen wat wordt opgenomen in het register.  

Met dit register hoopt Fiom mensen een kans te geven alsnog achter de waarheid te komen en zicht te krijgen op het voorkomen en de omvang van illegale opneming in Nederland.