De publicaties en onderzoeken op het gebied van zoeken naar familie.

Interlandelijke adoptie en zoeken naar je afkomst

Interlandelijke adoptie en zoeken naar je afkomst

Omdat het niet mogelijk is een allesomvattende oplossing te bieden voor een risicoloze zoektocht naar je afkomst, helpt de gids: Interlandelijke adoptie en zoeken naar je afkomst geadopteerden en zoekenden om te gaan met deze uitdagingen en het proces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Tevens onderstreept deze gids het belang voor de geadopteerde/zoekende om zelf de controle te behouden over de zoektocht. Professionals zijn er om het proces te ondersteunen, niet om het van hen over te nemen.

Zoeken naar familie onderzoek

Zoeken naar een onbekende, waarom zou je?

Jaarlijks melden zich circa 400 mensen bij Fiom omdat ze op zoek zijn naar biologische familie. Personen die genetisch aan hen zijn verwant, maar die ze niet kennen. Personen waarvan ze niet weten of ze nog leven of waarvan ze, tot ze op zoek gingen, het bestaan niet kenden. Wat drijft hen? Wat hopen ze te bereiken? In juli 2014 is Fiom gestart met het uitzetten van vragenlijsten onder mensen die zich aanmelden voor een zoekactie. In dit stuk worden de resultaten van 2,5 jaar onderzoek  (juli 2014 t/m december 2016) gepresenteerd. 

Responding to illegal adoptions

Responding to illegal adoptions

Ondanks internationale wet- en regelgeving rond adoptie, worden er nog steeds kinderen illegaal geadopteerd. Denk hierbij aan gevallen waarbij de ouders/moeder geen officiële toestemming hebben gegeven, aan kinderen die onterecht worden opgegeven als wees, aan frauduleuze geboorteaktes en aan professionals (betrokken bij adoptie) die worden omgekocht.

Het handboek 'responding to illegal adoptions', in 2016 uitgegeven door ISS, beschrijft hoe professionals kunnen optreden tegen illegale adoptie, vanuit verschillende perspectieven: wettelijk, psychosociaal, sociaal en politiek. In het handboek staan ook persoonlijke verhalen, casestudies, lessons learned en jurisprudentie om extra context en steun te bieden.