Fusies/ naamsveranderingen

Ons Tehuis, soms ook wel ‘het Vrouwenhuis’ genoemd, is in 1995 gefuseerd met de stichting ‘Blijf van m’n lijf Utrecht’. Daartoe werd een nieuwe stichting opgericht onder de naam ‘Stichting Vrouwenopvang Utrecht’ later Stichting Vieja Utrecht. Op 28 augustus 2012 is VieJa Utrecht met Hera (de vroegere Paulastichting  in Oosterbeek) gefuseerd tot Moviera.

Toenmalig adres

1945: Breedstraat 34, Utrecht 
1949: Biltstraat 186, Utrecht

Achtergrond tehuis

De Stichting ‘Ons Tehuis’ werd in 1946 opgericht op initiatief van de diaconieën der Gereformeerde kerken in Nederland. Het opvangtehuis werd bestuurd door de Gereformeerde kerk Utrecht, van 1946-1992. De hulpverlening richtte zich aanvankelijk op de niet-gehuwde moeder en haar kind uit alle gezindten.

In later jaren breidde de hulpverlening zich tevens uit tot de alleenstaande (gehuwde of gescheiden) moeder, die een tijdelijke opvang nodig heeft voor zichzelf en haar kind. Er kwamen vrouwen uit Utrecht maar ook uit andere provincies (in de periode 1970-1973 kwamen er 39 van de 97 vrouwen uit Utrecht, de rest uit andere provincies uit het hele land). 

Uitgebreide informatie over Ons Tehuis, ‘Gereformeerde zorg voor ongehuwde moeders 1946-1992’

Informatie die bewaard is

Dossiers over moeder en kind

Dikwijls werden er twee dossiers aangelegd: zowel een tehuisdossier (vooral over het verblijf daar) als een afstandsdossier (begeleiding bij afstand doen) door het tehuis zelf of de externe begeleidende instantie. Het is onduidelijk waar de dossiers van Ons Tehuis over moeder en kind bewaard zijn gebleven. Het archief van Ons Tehuis bij Moviera is in 2022 in beheer van de Stichting Fiom overgegaan.

In het archief zit slechts een klein aantal afstandsdossiers van vrouwen die door een medewerker van het tehuis zelf begeleid zijn bij hun voornemen tot afstand (ongeveer zeventien). Tehuisdossiers over het verblijf van moeder/kind zijn niet aanwezig. Wel zijn er wat schriftjes over opnames in de periode 1946-1954 en geboortebewijzen uit de jaren 70. Op aanvraag kan gezocht worden naar informatie over specifieke personen.

Afstandsdossiers bij externe begeleiding bij afstand:

Een vrouw in Ons Tehuis die overwoog afstand van haar baby te doen, kon hierbij begeleid worden door een instelling van buiten. Zo werd een deel van de afstandsmoeders in Ons Tehuis begeleid door de Hendrik Pierson Stichting. De afstandsdossiers van deze vrouwen kunnen zich in het archief van de Hendrik Pierson Stichting bevinden. Fiom heeft het archief van de Hendrik Pierson in beheer. Met de juiste gegevens van de moeder of het kind kan opgezocht worden of het dossier aanwezig is.

Daarnaast zijn er vrouwen in Ons Tehuis bij het afstandsproces begeleid door Fiom Utrecht. Het afstandsdossier van deze vrouwen is op te vragen bij Fiom Utrecht.

Opvragen

  • Afstandsdossier archief Ons Tehuis: Stichting Fiom
  • Afstandsdossier bij begeleiding door Hendrik Pierson Stichting: Stichting Fiom
  • Afstandsdossier bij begeleiding door Fiom Utrecht: Fiom Utrecht
  • Andere persoonsgebonden informatie uit het archief van Ons Tehuis: Stichting Fiom

 

Contactgegevens

Stichting Fiom: afstamming@fiom.nl
Fiom Utrecht:  info@fiomutrecht.nl of 030-2361761

Online informatie en foto's

Online informatie

Uitgebreide informatie over Ons Tehuis, gereformeerde zorg voor ongehuwde moeders 1946-1992:

 

Archieven

Bij Stichting Fiom en bij Atria zijn archiefstukken op te vragen waaruit meer beeld kan ontstaan over het reilen en zeilen van Ons Tehuis.

In het archief van Atria liggen stukken van Ons Tehuis, waaronder jaarverslagen: 

Samenvatting jaarverslagen uit de periode 1961-1982

Jaarverslag 1992

 

Working paper Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf working papers over binnenlandse afstand en adoptie. Deze working papers bevatten onderzoeksmateriaal van het project waaraan we in de zomer van 2019 begonnen in opdracht van het WODC, en dat in november 2021 voortijdig werd stopgezet. Het Verwey-Jonker Instituut en het WODC publiceren de working papers om transparant te zijn over de werkzaamheden die zijn verricht en om te laten zien welke informatie de bestudeerde literatuur en de archieven bevatten.

Verslag van archiefonderzoek bij Ons Tehuis 1956 - 1984, Utrecht

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen. 

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.