Ben je op zoek naar psychosociale ondersteuning? Kijk welke praktijken en organisaties hebben aangegeven dat zij hulp bieden aan geadopteerden.

Geadopteerden - Hulpverlening voor geadopteerden.jpg

In dit artikel vind je informatie over (voormalige) vergunninghouders. Vergunninghouders zijn de organisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Ook hebben we een overzicht van gespecialiseerde hulpverleners en vind je hier organisaties waar mogelijk meer informatie rondom adoptie te vinden is.

Nazorg na adoptie

Speciaal voor geadopteerden en afstandsmoeders en -vaders bieden wij gratis nazorg aan. Voor zowel landelijke als interlandelijke adoptie. 

Aanmelden nazorg

Online gespreksgroep

Fiom organiseert online gespreksgroepen, speciaal voor volwassen geadopteerden die die (h)erkenning en steun bij elkaar willen vinden. Zowel binnen- als buitenlands geadopteerden kunnen deelnemen.

Meer informatie online gespreksgroep

Hulpverleners

Fiom (Adoptievoorzieningen)

Je kunt hier terecht voor hulp en advies en voor hulp bij het verduidelijken van je hulpvraag. Fiom kan je ook helpen aan een geschikte hulpverlener bij jou in de buurt. 

Tel. 030 233 03 40 (keuze 3)
Mail: nazorgadoptie@fiom.nl

Adoptievoorzieningen is sinds 1 januari 2020 onderdeel van Fiom.


A3 - Adoptiecoach, Afkomst, Adoptie & Affectie

Hilbrand Westra is al meer dan 20 jaar actief in de adoptiewereld en kent deze van binnen en van buiten. Hij begeleid al meer dan 15 jaar geadopteerden. Zowel in groepen als individueel. Sinds 2008 werkt hij, onder andere, als professioneel adoptiecoach en trainer vanuit zijn eigen praktijk.

Zijn methodes komen voort uit het Contextueel Systemisch Traumawerk, waarbij het accent ligt op interacties, (onzichtbare) familiebanden en persoonlijke ontwikkeling. Zijn werk wordt door vele geadopteerden als prettig en professioneel beschouwd.

Adoptiecoach.com is lid van het www.hetcoachhuis.nl en maakt gebruik van de locaties verspreid in de Randstad. Vaste plaatsen zijn Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Bij uitzondering wordt er ook praktijk gehouden in Arnhem en Groningen.

De Adoptie Coach
Postbus 89
2501CB Den Haag
Tel. 06 10 37 61 90
hilbrand.adoptiecoach@gmail.com
www.adoptiecoach.com


Het Adoptie Atelier

Maarten van Zwieten, zelf ook geadopteerd, biedt in zijn praktijk een luisterend oor en steun aan geadopteerden, adoptieouders en afstandsouders die hiernaar op zoek zijn. 

Het Adoptie Atelier
Eendrachtstraat 16
3784 KB Terschuur
Tel: 06 472 465 18
adoptieatelier@gmail.com
www.adoptieatelier.nl


Bina Coaching

Bina (Mirjam) de Boer is geboren in India, door adoptie getogen in Friesland. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat geadopteerden niet meer alleen staan. Zij coacht geadopteerden op het gebied van emotionele en innerlijke ontwikkeling en begeleidt hen bij levensvraagstukken. Daarnaast is zij mede oprichter van AFC (Adoptee en Foster Coaching) die diverse activiteiten organiseert voor geadopteerden; zoals ontmoeting & gespreksgroepen en opstellingsdagen. Bij AFC is zij actief in de rol van systemisch coach en trainer.

Bina Coaching
Noordersingel 58
8917 BB Leeuwarden
Tel: 06 23 08 16 42
Bina@adoptiecoach.frl
www.adoptiecoach.frl


JADE Therapie & Counseling

Heb jij als geadopteerde te maken met verlieservaringen, ben jij zoekende naar wat jouw positie is t.o.v. jouw biologische ouders en jouw adoptieouders? Wil jij weten op welke manier het geadopteerd zijn jouw leven beïnvloedt en hoe je hiermee om kunt gaan?
Judith Kooij kan jou als contextueel therapeut hierbij begeleiden.

JADE Therapie & Counseling
Prins Bernhardlaan 21
6721 DN Bennekom

en:

Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort

Tel. 06 129 547 40 
info@jadetherapie.nl
www.jadetherapie.nl


Kokarde Counseling en Coaching

Ben jij geadopteerd en heb je vragen over wie je nu eigenlijk bent en bij wie je hoort? Overweeg je je biologische familie te gaan zoeken? Wilma Potze zoekt samen met jou naar de grond onder je voeten zodat je weet waar je staat.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Bezoekadres:

Kokarde Counseling en Coaching
Cultureel Centrum De Boodschap
Nassaulaan 62-64  5121 BC Rijen
Tel. 06 496 472 87
info@kokardecounseling.nl
www.kokardecounseling.nl/adoptie-en-kid/


Simone Hoogeveen Hulpverlening

Je vraagt je af wie je bent, of je er mag zijn, of je mag zoeken, wat je tegen je (adoptie)ouders zult zeggen. Simone gaat samen met jou op zoek naar je identiteit, zoekt antwoorden op je vragen en helpt je ordenen. Simone biedt individuele gesprekken, partner- en gezinshulp, groepen voor geadopteerden en een inloopavonden voor zoekenden.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Spreekuuradres:

Zorg & Lo
Parallelweg 42
6262 NR Maastricht
Tel. 06 363 667 59,
info@simonehoogeveenhulpverlening.nl
www.simonehoogeveenhulpverlening.nl


Praktijk Myra Borkent

Praktijk Myra Borkent biedt hulp bij (adoptiegerelateerde) afstammingsvragen en problematiek.

Er zijn contracten met de 7 gemeenten in de regio Alkmaar, hierdoor wordt hulp aan jeugd onder de 18 en hun ouders volledig vergoed.

Praktijk Myra Borkent
Drechterwaard 16
1824 EX Alkmaar
Tel. Myra Borkent: 06 2238 2260
info@myraborkent.nl
www.praktijkmyraborkent.nl
Er is ook een mogelijkheid om gesprekken te voeren in Enkhuizen.


Praktijk Joke Vermue

Op wie lijk ik eigenlijk? Mag ik er wel zijn? Komt het door mijn adoptie dat m'n relatie zo lastig loopt? M'n ouders geven me alle ruimte om te gaan zoeken, waarom ben ik dan toch bang hen te kwetsen? Herken jij deze vragen?

Joke Vermue kan jou begeleiden bij de adoptie-thema's die jij tegenkomt. Zij heeft jarenlange ervaring als gespecialiseerd maatschappelijk werker & contextueel therapeut.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Praktijk Joke Vermue
Burg. Weertsstraat 41
6814 HM ARNHEM
Tel. 06 156 173 18
info@jokevermue.nl
www.jokevermue.nl


Praktijk Rootz

Het feit dat je afgestaan en geadopteerd bent, kan van grote invloed zijn op je leven. Het opgroeien bij andere ouders dan je biologische ouders vraagt om acceptatie, verwerking en misschien wel zoiets als berusting. Het verlies dat met adoptie verbonden is, is anders dan de andere verliezen waarmee we in het leven te maken krijgen, zoals dood of echtscheiding.

Als ervaringsdeskundige begrijp ik je vragen als geen ander. Ik ben ook geadopteerd, op zoek geweest en heb mezelf teruggevonden. Dat gun ik jou ook! Graag bied ik je een luisterend oor in een veilige omgeving en begeleid ik je op jouw weg naar persoonlijke groei.

De behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars indien je aanvullend verzekerd bent. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Praktijk Rootz
Zoomweg 55
6006 TW WEERT
Tel. 06 460 98 329
info@praktijkrootz.nl
www.praktijkrootz.nl

Vergunninghouders

Vergunninghouders zijn de organisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Er zijn nu nog vier vergunninghouders actief in ons land. Bij hen kun je terecht over vragen met betrekking tot je dossier of andere info betreffende je land van herkomst. Omdat de inzageprocedures van deze dossiers evenals de kosten per vergunninghouder verschillen, verwijzen wij voor deze informatie naar de websites van deze verenigingen. 

1. Adoptiestichting A New Way

Website: www.anewway.nl
Telefoonnummer: 06 - 148 888 84 
e-mail: info@anewway.nlBereikbaar van maandag t/m vrijdag: 9.30 - 16.00 uur

Tot 2020 heeft ANW enkel bemiddeld voor plaatsing van kinderen uit de USA, maar met ingang van 1 oktober 2020 heeft ANW een drietal adoptieprogramma’s overgenomen van Stichting Kind en Toekomst. Nu bemiddelt ANW voor kinderen uit: Bulgarije, Lesotho, Slowakije en de USA.


2. Nederlandse Adoptie Stichting

Website: www.nederlandseadoptiestichting.nl
Telefoonnummer: 0348 - 564 762
e-mail: info@nederlandseadoptiestichting.nlDe actuele bereikbaarheid is te vinden op de website.

Nederlandse Adoptie Stichting bemiddelen of hebben bemiddeld in: Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Ghana, Haïti, Hongarije, Mongolië, Namibië, Nicaragua, Panama, Peru, Portugal, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Zambia, Zuid-Afrika en enkele landen in experimentele fase.


3. Stichting Meiling

Website: www.meiling.nl
Telefoonnummer: 06 - 13155727
e-mail: kantoor@meiling.nlBereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Stichting Meiling bemiddeld of heeft bemiddeld in: China, Suriname en Taiwan.


4. Stichting Wereldkinderen

Website: www.wereldkinderen.nl
Telefoonnummer: 070 - 350 66 99
e-mail: info@wereldkinderen.nlBereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Stichting Wereldkinderen bemiddelt in Burkina Faso, Colombia, Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika

Stichting Kind en Toekomst
Website: www.kindentoekomst.nl
e-mail: info@kindentoekomst.nl

Stichting Kind en Toekomst heeft in oktober 2019 bekend gemaakt haar vergunning voor interlandelijke adoptie in oktober 2020 niet opnieuw te verlengen. ANW heeft verschillende adoptieprogramma’s van Stichting Kind en Toekomst overgenomen. De adoptiedossiers van Stichting Kind en Toekomst zijn nog in beheer bij Stichting Kind en Toekomst en kunnen daar worden opgevraagd. 

Stichting Kind en Toekomst heeft bemiddeld in: Benin, Bulgarije, China, Congo, Ghana, Indonesië, Kirgizië, Lesotho, Malawi, Nigeria, Oeganda, Peru, Polen, Roemenië, Slowakije, Sri Lanka.

Ondergebrachte adoptiedossiers

Een aantal organisaties die in het verleden als vergunninghouder/adoptiebemiddelaar hebben gewerkt hebben inmiddels hun activiteiten gestaakt. Van deze vergunninghouders/adoptiebemiddelaars kun je hier vinden waar hun adoptiedossiers te vinden zijn. 

Bij Vereniging Wereldkinderen zijn ondergebracht de dossiers van: 

  • Hogar (actief geweest in Colombia) 
  • Adoption Center the Netherlands Sri Lanka (actief geweest in Sri Lanka) 
  • BANND (actief geweest in Brazilië, Sri Lanka en Bangladesh) 

Voor het inzien van deze dossiers en de daaraan verbonden kosten: bekijk de website van Wereldkinderen

Bij Fiom ondergebracht de dossiers van:

  • Stichting Flash (actief geweest in Sri Lanka, Haiti, Hongarije en Brazilie) 
  • Stichting Afrika (actief geweest in Kenia en Ethiopië) 
  • Stichting Bemiddeling Adopties (actief geweest in India)  

Aan de inzage van deze dossiers zijn géén kosten verbonden. 

Aanvraag inzage in dossier

Overige organisaties

Hieronder vind je organisaties waar je mogelijk aanvullende informatie rond adoptie kunt lezen. 

Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. De afdeling Landelijke Taken voert deze uit. Deze afdeling schrijft buitenlandse akten van Nederlanders in.

Meer over geboorteakte en buitenlandse adoptievonnissen

International Social Service

ISS is een wijdvertakte internationale organisatie die speciaal is toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. ISS biedt hulp bij zoekacties naar familieleden tot in de tweede graad die in het buitenland verblijven. Daarnaast heeft ISS nog oude dossiers betreffende adopties uit Griekenland, Oostenrijk en Duitsland. Inzage in deze dossiers is gratis.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer Informatie van de Rijksoverheid over adoptie.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad doet onafhankelijk onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad speelt een centrale rol bij afstand, screening, adoptie en afstammingsvragen.

Dossierinzage

Sinds 2006 bewaart de Raad voor de Kinderbescherming binnenlandse adoptiedossiers onbeperkt. Voor Raadsdossiers van voor 2006 gelden andere regels. Deze vind je op haar website. Voor inzage in jouw adoptiedossier maak je een afspraak met de Raad. Aan dossierinzage zijn kosten verbonden.

Stichting Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen is een landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. De stichting biedt onder meer (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden.

Stichting Adoptievoorzieningen is voor geadopteerden te bereiken van maandag t/m donderdag van 9.30 - 12.30 uur via tel. 030 233 03 40, keuze 3. Mailen kan ook, het e-mailadres is nazorgadoptie@fiom.nl.

Rechtbank; nationaal/ -provinciaal archief

Veel buitenlandse adoptievonnissen werden in het verleden in Nederland niet erkend en daarom werd de adoptie in Nederland nog een keer juridisch overgedaan. Deze Nederlandse adoptievonnissen (soms met alle informatie die aan de rechter werd verstrekt) worden onbeperkt bewaard. De eerste 20 jaar in de Rechtbank waar de Nederlandse uitspraak is gedaan en daarna worden de vonnissen bewaard in het provinciaal archief. Uitzondering is de provincie Zuid-Holland. Hier worden deze vonnissen in het nationaal archief opgeslagen. 

Ervaringsverhaal delen 

Uit de praktijk blijkt dat het kan helpen om jouw verhaal van je af te schrijven en te delen met andere afstandsmoeders. Je kunt jouw verhaal insturen voor publicatie op onze website. Andere afstandsmoeders kunnen hier steun in vinden.  

Stuur je verhaal in