Fusies/ naamsveranderingen

Het Leger des Heils had in het verleden reddingshuizen voor 'gevallen’ vrouwen en meisjes. In 1893 werd het Reddingshuis te Hilligersberg in gebruik genomen, waar na 6 maanden 12 meisjes woonden, van wie enkele ongehuwde moeders. Ook voor de kinderen werd er gezorgd of werd een pleeggezin gezocht.

Het Reddingshuis te Hillegersberg werd in 1896 als kindertehuis ingericht en is later verhuisd naar Ermelo. Een ander reddingshuis was gevestigd in Amsterdam (Rapenburgerstraat 2), Huize Zonnehoek, toevlucht voor vrouwen en kinderen.

1907-1961: Moederhuis Rotterdam, ook genoemd moederhuis van het Leger des Heils, moederhuis aan de Oostmaaslaan.
1961: Ziekenhuis/inrichting voor langdurig zieken. Later werd het een verslavingskliniek, genaamd Huize de Wending.

Toenmalig adres

In een oud adresboek uit 1910, was het straatnummer Oostmaaslaan 70, Rotterdam, Zuid-Holland. Jaren later werd het adres vermeld als Oostmaaslaan 191, Rotterdam. 

Achtergrond tehuis

Het Moederhuis aan de Oostmaaslaan werd in 1907 opgericht door het Leger des Heils. Ongehuwde moeders kwamen meestal zo’n twee maanden voor de bevalling in het moederhuis en bleven met hun baby’s nog zes tot acht maanden. Als vrouwen niet naar huis konden terugkeren of zelf huisvesting vonden waar zij met hun kind konden verblijven, dan kon het kind in het moederhuis verzorgd worden tot het vierde levensjaar.

Het moederhuis beschikte over een grote verloskamer en had twee gediplomeerde verpleegsters in dienst. Ook was er een eigen wasserij, een hoogtezon installatie, en een zandbak voor de kinderen. Er waren ook drie grote kinderwagens om te wandelen. Een directrice en haar staf van officieren verzorgden de baby’s en hun moeders gaven voorlichting over de opvoeding. 

In 1961 werd het moederhuis opgeheven. Het gebouw werd in gebruik genomen voor een inrichting/ziekenhuis voor langdurig zieken. Het gebouw heeft later ook gediend als een verslavingskliniek van het Leger des Heils, genaamd 'Huize de Wending'.  

Informatie die bewaard is

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de dossiers van Moederhuis Rotterdam kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis of de mogelijke bewaarlocatie van dossiers? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

Mogelijk zijn sommige dossiers bewaard door de Federatie van Instellingen voor Kinderbescherming te Amsterdam (FIKA).

Contact via het Stadsarchief Amsterdam:
Stadsarchief Amsterdam: Stadsarchief@amsterdam.nl 

Archieven

Nederlands Dagboekarchief
Een stagedagboek uit 1937-’38 van mej. B. uit Gouda die een opleiding volgde van de Vereeniging voor Kinderverzorging en -Opvoeding.  Tijdens haar praktijkjaar werkte ze bij o.a. het Moederhuis van het Leger des Heils en het Ned. Herv. Weeshuis, beide in Rotterdam. Ze heeft haar werkzaamheden en de kinderen die ze verzorgde levendig beschreven. Soms gaat ze ook in op de moeders en hun achtergrond. Haar verslag is aangevuld met een aantal foto’s.

Het Utrechts Archief
1182 Inventaris van het archief van het Leger des Heils te Utrecht 1887-1989

Stadsarchief Rotterdam
Er zijn verschillende foto's beschikbaar in het Stadsarchief van Rotterdam

Gebouw Oostmaaslaan 70

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.