Fusies/ naamsveranderingen

1915 opgericht als de St. Magdalenastichting, in 1924 voortgezet als Moederheil, in 1975 omgedoopt tot Valkenhorst.

Toenmalig adres

Valkenierslaan 
Ginneken (Breda)
Noord-Brabant

Achtergrond tehuis

De congregatie Kleine Zusters van de Heilige Joseph startte in 1915 de St. Magdalenastichting in Breda. Hun werk was gericht op de zorg voor ongehuwde en zwangere vrouwen. In 1924 werd de Magdalenastichting te klein en werd het werk voortgezet in Ginneken onder de naam ‘Moederheil’. In eerste instantie was Moederheil alleen een doorgangshuis (opvang), later kwam daar de bekende kraamkliniek bij.

De kliniek Moederheil in Ginneken maakte deel uit van het klooster van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, de zorg voor de ongehuwde en zwangere vrouwen lag in handen van deze zusters. In 1975 is het tehuis omgedoopt in Valkenhorst. 

Informatie die bewaard is

Van alle vrouwen die in Moederheil zijn bevallen, zijn aantekeningen gemaakt in boeken en opnameschriften.. Van afstanden zijn vaak ook dossiers bijgehouden.
-    Aantekeningen in patiënten boeken en opnameschriften.
-    Dossiers (van 1940 tot 1985)

Juli 2020 is het beheer van het archief overgedragen aan Stichting Fiom

Contactgegevens

Stichting Fiom: afstamming@fiom.nl

Online informatie en foto's

 

Informatie over Moederheil

Wikipediapagina Moederheil

Online artikel over moederheil

Foto's Moederheil

 

Archieven

Archief atria 

Dit archief bevat onder andere:

  • 120 Correspondentie met en stukken betreffende Moederheil / Valkenhorst. Met historisch overzicht 1921-1974.  1956-1975. 1 pak.
  • 121 Stukken betreffende de veranderende doelstelling van Moederheil.  1963-1964. 1 omslag.
  • 124 Brochures uitgegeven door Moederheil / Valkenhorst. Met foto’s.  [1931], [1972], [1973]. 1 omslag.
  • 125 Jaarverslagen.  1958-1970, 1972-1976. 12 stukken.
    NB. In het jaarverslag 1969-1970 zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek in Moederheil naar de ontwikkeling van jonge kinderen uitgesplitst naar afstandskinderen en “behoudkinderen”.

Working paper Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf working papers over binnenlandse afstand en adoptie. Deze working papers bevatten onderzoeksmateriaal van het project waaraan we in de zomer van 2019 begonnen in opdracht van het WODC, en dat in november 2021 voortijdig werd stopgezet. Het Verwey-Jonker Instituut en het WODC publiceren de working papers om transparant te zijn over de werkzaamheden die zijn verricht en om te laten zien welke informatie de bestudeerde literatuur en de archieven bevatten.

Verslag van het archiefonderzoek bij Moederheil, Breda 1956-1972

Boek

Brouwers, J. ‘Van Moederheil en Valkenhorst. Een geschiedschrijving’. (Breda 1995).

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen. 

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl