Fusies/ naamsveranderingen

In 1981 sloot Kindertehuis St. Anna, en werden de kinderen overgebracht naar een tehuis in Hoofddorp, dat ook (net als St. Anna) hoorde bij de Frentrop Stichting. Vanaf 1985 gingen verschillende tehuizen, waaronder het Witte Huis en St. Anna verder onder de naam Orthopedagogisch Centrum Kennemerland, later gefuseerd met het Spalier en uiteindelijk Kenter Jeugdhulp (bestaat nog steeds). 

Toenmalig adres

Dokter Baumanplein 14, 1165 MD, Halfweg, Noord-Holland

Achtergrond tehuis

In 1911 werd door enkele zusters Ursulinen een begin gemaakt met een klooster te Halfweg, in een leeg winkelpand tegenover de toenmalige R.K. Kerk. De zusters Ursulinen verlieten het klooster in 1950, waarna het pand als kindertehuis Anna in gebruik werd genomen, onder leiding van de zusters Augustinessen. In het tehuis werden kinderen opgevangen vanaf de geboorte, velen van hen waren afgestaan en gingen vanuit St. Anna naar een pleeg of adoptiegezin. Na Pasen 1981 werd het oude klooster gesloten en het pand is gesloopt in 1983. 

Informatie die bewaard is

Cliëntdossiers van St. Anna in Halfweg zijn vernietigd vanwege de bewaartermijn. Of dat ook geldt voor de afstandsdossiers is onbekend. Kenter heeft geen inventarisatielijst van afstandsdossiers, maar kan wel op naam zoeken. Zij geven daarbij aan dat de kans klein is dat een afstandsdossier gevonden wordt. 

Ook het archief van de Frentrop Stichting (1955 – heden) geeft geen informatie over waar afstandsdossiers mogelijk zouden kunnen zijn. 

Opvragen
Mogelijk zijn sommige afstandsdossiers bewaard door Kenter, dit is bij hen na te vragen. 

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de overige dossiers van Kindertehuis St. Anna kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer Kenter: 088 243 43 43. Bezoekadres Centraal Bureau: Middenduinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord.

Kindertehuis St. Anna Halfweg 1950-1982

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.