Indien in de geboorteakte een verkeerde geboortedatum staat vermeld, dan kan de geadopteerde vragen om deze te corrigeren. 

Als het gaat om kennelijke schrijf- of spelfouten of een kennelijke misslag dan kunnen deze zonder tussenkomst van de rechtbank worden verbeterd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Is sprake van een kennelijke misslag dan heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de verbetering toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte te wijzigen, dan dient het verzoek aan de rechtbank te worden voorgelegd. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na het weigeringsbesluit.   

Akte.jpg

Het aanvullen of verbeteren van de geboortedatum op de geboorteakte dient via de rechter te worden gedaan. De geadopteerde zal dan moeten stellen en bewijzen dat de in de geboorteakte genoemde geboortedatum onjuist is én wat dan wel de juiste geboortedatum is. Aan dit bewijs worden zeer hoge eisen gesteld. De reden daarvan is dat het algemeen belang gebaat is bij een betrouwbare registratie van persoonsgegevens in het register van de burgerlijke stand. 

Als de rechter het verzoek om wijziging van de geboortedatum in de geboorteakte heeft toegewezen, dan zal de gewijzigde geboortedatum aan de geboorteakte van de geadopteerde moeten worden toegevoegd. In het geval de geboorteakte niet in Nederland is opgemaakt, dan zal de gewijzigde geboortedatum moeten worden vermeld op de akte van inschrijving van de geboorteakte. Die akte is opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.