Als je wilt trouwen heb je in principe een geboorteakte nodig. Voor buitenlands geadopteerden is het niet altijd even makkelijk om een geboorteakte te bemachtigen. Soms is er wel een buitenlandse geboorteakte, maar voldoet deze niet aan de Nederlandse eisen. 

Geadopteerden - Trouwen en erfrecht na adoptie.jpg

Melding voorgenomen huwelijk 

Als je wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet je dit van tevoren aan de gemeente laten weten. Sinds 2015 kun je via internet een ‘melding voorgenomen huwelijk’ doen. Dit moet u minimaal twee weken voor uw huwelijk doen, maar sommige gemeenten hanteren een langere termijn.  

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand je geboortegegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je in Nederland bent geboren, zijn de gegevens in de BRP in beginsel op de geboorteakte gebaseerd. Als buitenlands geadopteerde kan het voorkomen dat je geboorteakte niet is geregistreerd in de BRP. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand om jouw geboorteakte vragen.

Op zoek naar jouw geboorteakte 

Wanneer je op zoek bent naar jouw geboorteakte, kun je allereerst contact opnemen met de gemeente waarin je woont. Bij de gemeente kun je achterhalen of jouw geboorteakte daar ligt. Is dit niet het geval? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Landelijke taken van de gemeente Den Haag. Zij kunnen voor je nagaan of jouw geboorteakte is geregistreerd in het Haags register voor geboorten.  

Sinds 1992 is de rechter die een adoptie uitspreekt wettelijk verplicht om de geboorteakte en de adoptie in de registers van de burgerlijke stand te laten inschrijven. Ook is wettelijk bepaald, dat wanneer er geen (buitenlandse) geboorteakte is, de rechter de geboortegegevens vaststelt. Zo heeft iedereen die na 1992 geadopteerd is een geboorteakte (of een vergelijkbare akte).  

Geboorteakte uit het buitenland 

Voor buitenlands geadopteerden is het niet altijd even makkelijk om een geboorteakte te bemachtigen. In Nederland wordt na je geboorte een geboorteakte opgemaakt. In vrijwel elk land gebeurt (ongeveer) hetzelfde. Er zijn echter landen waarin dit niet (altijd) gebeurt. Het komt regelmatig voor dat geadopteerde kinderen zonder geboorteakte naar Nederland komen.  

Ook is het mogelijk dat er wél een geboorteakte is, maar dat deze akte niet aan de Nederlandse eisen voldoet. De akte wordt in dat geval niet ingeschreven in Nederland, maar moet eerst worden gelegaliseerd of omgezet. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag en/of op Legaliseren van documenten | Nederland Wereldwijd