Wil je de achternaam aannemen die je voor je adoptie had? Dat kan. Je dient daarvoor een verzoek in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je je voornaam wilt wijzigen dien je een verzoek in bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Als je jonger bent dan 18 moet jouw vader of moeder met gezag of je voogd dit verzoek indienen. Hoe verloopt het verzoek tot het wijzigen van je voornaam of achternaam en met welke kosten moet je rekening houden? 

Geadopteerden - Wijziging achternaam of voornaam na adoptie.jpg

Naamswijziging voornaam

Een geadopteerde kan zijn voornaam wijzigen. Een wijziging kan zowel het schrappen, wijzigen, als het toevoegen van één of meerdere voornamen inhouden. 

Een verzoek om je voornaam te wijzigen dien je via een advocaat aan de rechter voor te leggen. Het verzoek kan separaat, maar ook gelijktijdig met een verzoek om herroeping van de adoptie worden gedaan. In tegenstelling tot de geslachtsnaam, wijzigt een voornaam namelijk niet automatisch bij een herroeping van de adoptie. 

De rechter zal bij een verzoek om wijziging van de voornaam toetsen of voor de wijziging voldoende zwaarwichtig belang bestaat. Hierbij weegt de rechter jouw persoonlijke belang af tegen het belang van het maatschappelijke verkeer en een goed werkende overheidsadministratie. Daarnaast toetst de rechter of de gevraagde naam geoorloofd is. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert namelijk namen op te nemen die ongepast zijn of die overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn. 

Als de rechter het verzoek om wijziging van de voornaam heeft toegewezen, dan zal de gewijzigde voornaam aan je geboorteakte moeten worden toegevoegd. In het geval de geboorteakte niet in Nederland is opgemaakt, dan zal de gewijzigde voornaam moeten worden vermeld op de akte van inschrijving van de geboorteakte. Die akte is opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De rechtbank geeft de wijziging door aan de burgerlijke stand. Deze geeft de wijziging automatisch door aan een bepaald aantal overheidsinstanties. Aan andere (niet-overheids) instanties zul je zelf moeten doorgeven dat je voornaam is gewijzigd. Verder zul je onder meer je paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs hebben te vervangen. Je kunt je naam ook vaak laten aanpassen op je diploma, certificaat of cijferlijst via DUO Vervangend diploma bij naamswijziging of geslachtsverandering - DUO .  

 

Naamswijziging geslachtsnaam

Je kunt ook je geslachtsnaam (lees: achternaam) wijzigen. Een wijziging kan zowel een verandering van de bestaande geslachtsnaam, als het toevoegen daaraan van een naam bevatten. Je kunt je naam laten wijzigen in de oorspronkelijke geslachtsnaam die je voor de adoptie had. Je moet dan kunnen aantonen welke naam je had voordat de adoptie plaatsvond. 

Een verzoek om een geslachtsnaam te wijzigen kan tezamen met een verzoek om herroeping van de adoptie of een verzoek om voornaamswijziging aan de rechter worden voorgelegd. In die gevallen is de bijstand van een advocaat verplicht.  

In andere gevallen dient het verzoek om wijziging van de geslachtsnaam aan de Koning te worden gedaan. Dat kan – desgewenst zonder advocaat – via Justis met het speciaal daarvoor bestemde aanvraagformulier (aanvraagcode C3). Met dit formulier dien je mee te sturen de adoptieakte, een recent afschrift van je geboorteakte en een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs. Na ontvangst van je aanvraag en betaling van de nota stelt Justis een onderzoek in. Hierbij worden gegevens in de burgerregistratie personen opgezocht en kunnen belanghebbenden hun mening over de ingediende aanvraag geven. Je toelichting op de aanvraag wordt (geanonimiseerd) naar de belanghebbenden toegestuurd. Het streven van Justis is om binnen 20 weken een beslissing op jouw aanvraag te geven. Indien jij of een belanghebbende het niet met die beslissing eens is, dan kan tegen de beslissing bewaar worden gemaakt.

Indien er geen bezwaar tegen de beslissing bestaat, dan wordt je naam zes weken na de beslissing bij Koninklijk Besluit gewijzigd. Justis geeft de wijziging door aan de burgerlijke stand. Deze geeft de wijziging automatisch door aan een bepaald aantal overheidsinstanties. Aan andere (niet-overheids)instanties zul je zelf moeten doorgeven dat je geslachtsnaam is gewijzigd. Verder zul je onder meer je paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs hebben te vervangen. Je kunt je naam ook vaak laten aanpassen op je diploma, certificaat of cijferlijst via DUO Vervangend diploma bij naamswijziging of geslachtsverandering - DUO . Meer informatie over de procedure wijziging geslachtsnaam is te lezen op: Wat is naamswijziging? | Justis