Fusies/ naamsveranderingen

1976: Tehuis Annette, Beth Palet  en Janna Kinderhuis fuseren tot de Helpende Huizen 

Toenmalig adres

Middenweg 132,
Watergraafsmeer
Amsterdam-Oost, Noord-Holland. 

Achtergrond tehuis

Op 1 juni 1905 opende de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (V.O.V.), afdeling Amsterdam, het eerste tehuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. Zij kochten in Amsterdam het pand Gerard Brandtstraat 16 en op 29 mei 1923 ook het pand Middenweg 132, waarin het Janna Kinderhuis werd gevestigd.

Voor de opvang van kinderen vroeg het Janna Kinderhuis een bijdrage aan de moeder. Voor het kind kregen zij een subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast was het Janna Kinderhuis afhankelijk van giften. Ze organiseerden evenementen, zoals een musical, hoedenshow en een uitvoering van het Scapino ballet (1951).

Aan het einde van de jaren zestig is de V.O.V. opgegaan tijdens een grotere fusie in de F.I.O.M. Een verschil met andere Fiomhuizen zoals tehuis Annette  was, dat in kinderhuis Janna alleen de kinderen werden opgenomen en niet de moeders.

In 1976 fuseerde Janna Kinderhuis met Beth Palet en Tehuis Annette tot de Helpende Huizen. In 1977 was de organisatievorm van het tehuis gewijzigd van een vereniging naar een stichting; Stichting Jannahuis. De bezuinigingen in het welzijnswerk in de jaren tachtig troffen ook het Jannahuis. Een fusie met de Hubertusvereniging leek de oplossing, maar het Jannahuis kon in de oude vorm niet meer blijven bestaan. 

In 1990 werden de uitvoerende werkzaamheden overgedragen aan de Hubertusvereniging  te Amsterdam. In 1998 werd het pand verkocht aan Stichting Leger des Heils en werd het gebouw gebruikt als een opvanglocatie voor vrouwen. Dit pand staat nog steeds aan de Middenweg.  

Informatie die bewaard is

In het Stadsarchief Amsterdam liggen mogelijk cliëntendossiers van het Jannahuis. Ook Fiom Amsterdam/Altra heeft dossiers van personen die verbleven in het Jannahuis, tehuis Annette, Beth Palet en St. Hubertus. 

Opvragen

In het Stadsarchief Amsterdam liggen mogelijk cliëntendossiers van het Jannahuis in het archief van de 'Stichting Afra', nummer 1355.

Ook Fiom Amsterdam/Altra heeft dossiers van personen die verbleven in Janna kinderhuis, tehuis Annette, Beth Palet en St. Hubertus.

Contactgegevens

Archieven

Stadsarchief Amsterdam

30618 Inventaris van het Archief van de Stichting Jannahuis

De tirade, triomf of treurnis: werkstuk over het Jannahuis door Nora Gebhard in het kader van haar opleiding aan het Instituut voor Voortgezette Agogische Beroepsopleidingen, 1985. 

Archief Atria

IIAV00000267 Archief Stichting Jannahuis 1920, 1930-1991 1930-1991

Aantal foto's: Kleurenfoto's van een Sinterklaasfeest en een uitstapje. 1 omslag. 1981 en z.j.

Fotoalbums. 1927-1932. Fotoboek van het Aquarium, een peutergroep in het Jannahuis. 1976.
Correspondentie betreffende foto's. 1986 en 1988.

Archief van de Nederlandse F.I.O.M. (Federatie van instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind): Correspondentie met de besturen van de beherende organisaties van de tehuizen. Alfabetisch op plaatsnaam gerangschikt. 1929-1975.

IIAV00000114 - 79, Amsterdam: Vereniging Beth Palet 1930-1932, 1941, 1946, 1948, 1953, 1955, 1957-1958, 1960-1974.,

IIAV00000114 - 80*, Amsterdam: St. Hubertus. 1930-1950, 1955, 1957, 1960-1961, 1963-1973.

Noord-Hollands Archief

678 Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN), regio Noord-West te Amsterdam

+12 Stichting Begeleid Wonen, Adviesburo Kinderbescherming Konflikten, Joods Kinderhuis, Landelijke Stichting Dagcentra voor schoolgaande jeugd (Boddaertcentra), Vereniging Beth San, Sociaal-Agogisch Centrum Het Burgerweeshuis, Stichting Zeilschip De Gallant, Jan Geerkenshuis, Hubertusvereniging, Stichting Een Huis in de Zuid-Jordaan en Stichting Jannahuis, 1970-1988

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl