ISS staat voor International Social Services. ISS is een internationale organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. ISS beschikt over een wereldwijd internationaal netwerk met vertegenwoordiging in ongeveer honderd landen. Dit netwerk biedt dienstverlening aan personen en instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in verband met (re)migratie.

ISS biedt hulp aan iedereen ongeacht nationaliteit, etniciteit, godsdienst of politieke overtuiging en ISS kiest nooit partij in situaties waarin bemiddeling of dienstverlening wordt gevraagd.  

De ISS-afdeling in Nederland maakt deel uit van Fiom. Binnen Fiom houdt deze afdeling zich vooral bezig met zoeken naar familie in het buitenland en internationale zoekacties.   

Internationaal zoeken naar familie  

Ben je op zoek naar je biologische ouder(s), je (half) broers of (half) zussen of je kind in het buitenland? Als je in Nederland woont, kan je je zoekactie aanmelden bij Fiom/ISS. Tijdens de zoekactie heb je contact met een hulpverlener van Fiom. ISS draagt zorg voor het opsporen van en het leggen van contacten met de gezochte ouder(s), kind(eren) en (half)broers en/of –zussen en biedt psychosociale begeleiding bij zoektochten.  

Als je in het buitenland woont, kun je contact opnemen met de ISS-afdeling in jouw land. Contactgegevens vind je op de website van het hoofdkantoor van ISS in Genève. Het is ook mogelijk om met ISS in Nederland contact op te nemen. Hulpverleningsinstellingen en welzijnsorganisaties kunnen rechtstreeks met ISS-afdeling Nederland contact opnemen voor zoekacties voor hun cliënten. 

Fiom/ISS helpt bij het zoeken naar familie (bloedverwanten) tot en met de 2e graad: 
1e graad: je (adoptie)ouders, je (adoptie)kinderen. 
2e graad: je grootouders, je kleinkinderen, je (half)broers en (half)zussen. 

Fiom en ISS assisteren zowel in adoptie gerelateerde als andersoortige zoekacties. Voor zoekacties wordt een bijdrage gevraagd in de kosten. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het land waarin gezocht zal worden. 

Let op: ISS is geen opsporingsinstantie. De zoekmogelijkheden verschillen van land tot land en zoekacties zijn alleen mogelijk bij voldoende aanknopingspunten voor de netwerkpartner in het betreffende land. Bij een geslaagde zoekactie kan ISS mensen helpen herenigen en de eerste ontmoeting met nieuw gevonden biologische familieleden ondersteunen. 

Meer info & aanmelden buitenlandse zoekactie