De voorkant van het rapport: The impact of new technologies on the adoption process

Om de positieve impact en de uitdagingen te beoordelen besloot de ISS / IRC om medio 2013 een onderzoek te starten gericht op de beoordeling van de situatie, het bevorderen van de uitwisseling van verschillende ervaringen en het aanbieden van instrumenten aan alle actoren die betrokken zijn bij adoptie. Het onderzoek is in 2015 ge-update.

Samenvatting
Nieuwe technologieën hebben adoptieprocedures aanzienlijk verbeterd: doordat de communicatie gemakkelijker is geworden, de kosten zijn verlaagd en er gewoonweg toegang is tot meer informatie. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan de komst van nieuwe technologieën. Zo kunnen gedopteerden met behulp van social media (zoals Facebook) gemakkelijk in contact komen met hun biologische familie. Wordt er onjuiste informatie over sommige procedures in landen van herkomst gedeeld en is er risico op de privacy van de aangenomen kinderen. 

Deze synthese behandelt eerst het wettelijke kader met betrekking tot de beschikbaarheid tot nieuwe technologieën evenals de toezichtmiddelen die bestaan op internationaal en regionaal niveau en in de landen die hebben bijgedragen aan de enquête en de vragenlijst.

Ten tweede onderzoekt het de rol van nieuwe technologieën, gedurende het hele adoptieproces, door de nadruk te leggen op de voordelen en risico's van het gebruik ervan. Ten slotte maakt het de balans op van de voortgang op het gebied van opleiding en bewustmaking van alle betrokkenen op dit gebied.