Fusies/ naamsveranderingen

Voorheen “het tehuis voor meisjes en jonge vrouwen” genoemd. We vermoeden dat voorlopers van het huis vielen onder de R.K. Meisjesbescherming 1934, zij waren ook gevestigd aan de Kortenaerstraat: er was een “Tehuis Zita” voor passanten aan de Kortenaerstraat 12, Rotterdam en tehuis  “Maris Stella” voor studerende en werkende meisjes aan de Kortenaerstraat 1, Rotterdam.

Huize Vredenoord, tehuis van R.K. Ver. Meisjesbescherming, afdeling Rotterdam. 
De R.K. Internationale vereniging tot bescherming van meisjes is opgericht in 1897. In 1962 is de naam van de vereniging gewijzigd in de Federatie Meisjesbelangen.

Toenmalig adres

De huisvesting voor meisjes was voorheen in het pand van de Maasbode (Dagblad voor Nederland) aan de Kortenaerstraat 1, Rotterdam, Zuid-Holland. Na de oorlog werd dit tehuis gevestigd op een verdieping van een pand aan de Mathenesserlaan, Rotterdam. In 1952 is het pand aan s’ Gravenweg 107 door de regenten van het St. Franciscusgasthuis aangekocht.

In augustus 1953 werd dit pand door de regenten van het St. Franciscusgasthuis verhuurd aan de Vereniging Meisjesbelangen. Op 1 februari 1968 verhuisde Huize Vredenoord naar de Slotboomstraat 60, in de wijk Charlois in Rotterdam, het voormalige klooster van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis.

Achtergrond tehuis

Huize Vredenoord, een tehuis voor meisjes en jonge vrouwen, was onder het bestuur van de Katholieke Centrale Vereniging voor Meisjesbescherming in Nederland. Het was een huis voor verschillende doelgroepen. Allereest voor werkende en studerende meisjes die om een of ander reden niet thuis kunnen verblijven, hetzij op justitiële indicatie hetzij min of meer preventief. Ten tweede voor de regelmatige opvang van passanten.

Sedert oktober 1956 was de R.K. Ver. Tot Bescherming van Meisjes ook belast met de zorg voor de R.K. Ongehuwde moeder. Ongehuwde moeders konden voor en na de bevalling in het tehuis wonen. Maatschappelijk werksters van het Bureau van Ongehuwde moederzorg, afdeling Rotterdam, werden aangesteld om de moeders te begeleiden. Mej. M.H. Smal was sinds 1954 de directrice van het tehuis.

Op 1 februari 1968 verhuist Huize Vredenoord naar de Slotboomstraat 60, in de wijk Charlois in Rotterdam, het voormalige klooster van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. We weten niet precies tot wanneer het huis heeft bestaan.

Informatie die bewaard is

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de dossiers van Huize Vredenoord kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl