Huizen van de R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling Den Haag, onder leiding van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen:
Kindertehuis Maris Stella was een tehuis voor kinderen
Anna Paviljoen was een tehuis voor baby’s. 
Huize Monica en Huize Helena: verblijf voor moeders met baby’s.
Huize De Haven: tehuis voor de werkende niet-gehuwde moeder met haar kind.
 

Fusies/ naamsveranderingen

Huize St. Annastichting sinds 1907, vanaf 1950 Maris Stella, ook Stella Maris. 
R.K ver. Meisjesbescherming 1934: Huize de Haven vroeger Huize Martha.

Toenmalig adres

Kindertehuis: Huize St. Annastichting aan Mariastaat 2a, Den Haag, Zuid-Holland (1907-1944). Daarna Lange Lombardstraat (1946-1950). In 1950 verhuisd naar huize Maris Stella aan Scheveningseweg 33a in Den Haag.

Huize De Haven: Nieuwe Havenstraat 74 Den Haag. Huize de Haven is in augustus 1965 gesloten en in januari 1968 open de R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes een nieuw tehuis voor de werkende niet-gehuwde moeder met haar kind aan Trompstraat 81-83 Den Haag.

Achtergrond tehuizen

Sinds 1907 werd de zorg voor ongehuwde moeders en hun baby's uitgevoerd door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen. De zusters waren in dienst van de R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling Den Haag. In het Anna Paviljoen was plaats voor 12 baby's. De moeders bevielen in het tehuis.

In kindertehuis Maris Stella konden 137 kinderen verblijven. In 1959 was het percentage kinderen van ongehuwde moeders die in het huis verbleven ongeveer 35 procent. Andere kindertehuizen in Den Haag waren Don Bosco, Groenestein en St. Antonius Kinderhuis. Stichting Helena en Stichting Monica en Stichting Maria Goretti waren verantwoordelijk voor de zorg van ongehuwde moeders in Huize “De Haven". 

De R.K. Centrale Vereniging ter bescherming van Meisjes geeft in 1965 kennis dat zij hun activiteiten van de Stichtingen “Monica” en "Helena” hebben beëindigd en het huis, St. Annapaviljoen aan de Scheveningseweg 33a hebben gesloten. In augustus 1965 sluit Huize de Haven wegens stadssanering. In januari 1968 opende de Verenging een nieuw tehuis voor de werkende niet-gehuwde moeder met haar kind aan de Trompstraat 81-83 Den Haag. In het huis konden 20 moeders en 20 kinderen verblijven. 

In 1970 heeft de R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling Den Haag en de onder haar behorende Stichtingen unaniem hun taak overgedragen aan een nieuw bestuur. Maris Stella en de vier villa's aan de Scheveningseweg zijn gesloopt en ter plaatse zijn het bejaardentehuis Huize Royal en de woonflats Gravenstate gebouwd.

Informatie die bewaard is

In het Haags Gemeentearchief liggen registerkaarten van de ongehuwde moeders 1939-1969 die verbleven in verschillende tehuizen, waaronder Maris Stella,  Morgenlicht, en Cortona. Op de registerkaarten staan naam, voornaam moeder, haar beroep en adres, geboortedatum, plaats en kerkgenootschap; naam en voornaam van kind, geboortedatum en plaats en kerkgenootschap; aangebracht door wie (organisatie); plaats van de bevalling; bijzonderheden/omstandigheden van de moeder en gezin; bijzonderheden van de vader/verwekker; verwantschap/relatie tussen moeder en verwekker; relatie tussen moeder en andere kinderen, waar kind verzorgd wordt en waar moeder verblijft; indrukken van de maatschappelijke werkster over de situatie. Gebleken is dat de verzameling registerkaarten niet volledig is.

Erfgoed Kloosterleven heeft sinds kort een archief in beheer van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen. Zij hebben nog geen inventarisatie kunnen maken van het archief (media juni 2022). Mogelijk kunnen we in dit archief in de toekomst meer informatie vinden over Maris Stella.

Opvragen

De registerkaarten bevinden zich, alfabetisch geordend, bij het Haags Gemeentearchief in het archief Armenraad, sociale raad, stichting sociale raad Den Haag (toegangsnummer 0277-01); de inventarisnummers van de registerkaarten zijn 526-537.

Deze inventarisnummers zijn niet openbaar, wel is het mogelijk om toestemming voor inzage aan te vragen. Dit kan via het formulier op de website van het Haags Gemeentearchief.

Contactgegevens
Haags Gemeentearchief: haagsgemeentearchief@denhaag.nl
Tel. (070) 353 70 13

Boeken

Archieven

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Nationaal Archief

Stadsarchief Rotterdam

Atria

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.