Fusies/ naamsveranderingen

1884: St. Maria Magdalena Vereniging, Vereeniging Rooms Katholieke kraamzorg sticht het eerste katholieke tehuis voor ongehuwde moeders, het R.K. Doorgangshuis te Overschie, Rotterdam. Na 1958 staat dit huis bekend als Huis ter Schie.

Andere tehuizen onder hetzelfde bestuur van de zusters St. Josefs-stift in het Duitse Trier zijn het R.K. tehuis voor werkende meisjes aan de Heemraadsingel 165 in Overschie, Rotterdam. En Huize Claere Fonteyne (ook wel Huize Claere Fontijne genoemd) aan de Nieuwe Parklaan 95 in Scheveningen.

Toenmalig adres

Tot en met 1931 aan de Jonker Fransstraat 23/25, Rotterdam, Zuid-Holland. Daarna gevestigd aan de Rotterdamse Rijweg 155, Rotterdam. In 1952 wordt het adres vermeld als Rotterdamse Rijweg 187; in die tijd werden de Burgemeester Baumannlaan en de Burgemeester Koningsingel aangelegd waardoor de oude toegang op nummer 155 moest verdwijnen.
Het adres Rotterdamse Rijweg 187 blijft gehandhaafd tot en met 1958. Eind 1959 is het nieuwe stratenplan in de buurt gerealiseerd en is het nieuwe adres Pieter Postlaan 6, Rotterdam.

Achtergrond tehuis

Het eerste katholieke tehuis voor ongehuwde moeders, het R.K. Doorgangshuis te Overschie, Rotterdam, werd in 1884 gesticht door de ‘Sint Magdalenavereeniging tot Redding van Rooms-Katholieke gevallen vrouwen’. Dit was een vereniging waar rijke katholieke burgers uit oude Rotterdamse patriciërsgezinnen lid van waren.

Patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. Er zijn sterke aanwijzingen dat de oprichting van dit tehuis een reactie was op de protestantse opvanghuizen, die dikwijls katholieke ongehuwde moeders opnamen. 

St. Josefs-stift is een klooster in het Duitse Trier, gelegen aan de Franz-Ludwigstrasse, in het centrum vlak bij de bekende Porta Nigra. Men was op de hoogte van het feit dat al een aantal zusters uit dat klooster sinds 1932 in Amsterdam werkzaam waren in de tehuizen van de meisjesbescherming (huis “Lydia”, Coenenstraat 2, Amsterdam/ Roelof Hartplein 2). In oktober 1936 sloot het klooster een overeenkomst met de Maria Magdalena Vereniging, dat het een aantal van 20 zusters beschikbaar zou stellen voor het Magdalena Gesticht. 

In 1937 was het aantal in Overschie werkzame zusters al gestegen tot 12, terwijl in 1947 het hoogste aantal van 20 zusters werd bereikt. Enkele namen van oversten/directrices in Overschie zijn: zuster Hieronyma Weinforth, zuster Maria Anna Freiin von Loë, zuster Roswitha Dingeldein en zuster Sophia Hall. 

De kinderen werden zover bekend allemaal geboren in het Sint Franciscus gasthuis te Rotterdam. Daarna werden moeder en kind verzorg in de Sint Maria Magdalena Stichting. Gedoopt werden de jonggeborenen in de Sint Petrus-Bandenkerk aan de Delftweg in Overschie, omdat het Magdalena Gesticht binnen de grenzen van die parochie was gelegen. De vrouwen werden in de wasserij van het tehuis te werk gesteld.

De wasserij is in 1956 gesloten en in 1959 is Huize Maria Magdalena/R.K. Doorgangshuis te Overschie omgezet in een pedagogisch-psychotherapeutisch instituut voor meisjes, onder de nieuwe naam 'Huis ter Schie'. Inmiddels had de Maria Magdalena Vereniging in 1961 een huis geopend voor studerende en werkende meisjes onder de naam ‘Claere Fontijne’ aan de Nieuwe Parklaan 95 te Scheveningen. Ook daar hebben de zusters van st. Josef uit Trier gewekt tot 1975.

Omstreeks 1978 heeft de Maria Magdalena Vereniging het pand verkocht en is het uiteindelijk eigendom van de gemeente Rotterdam geworden. Nadat de zusters vertrokken waren is het voormalige klooster gebruikt voor de opvang van vluchtelingen en dertig jaar in gebruik geweest als verslavingskliniek. Het historische pand staat nu bekend als het Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een (lichte) zorgvraag of dementie en een kleine beurs.

Informatie die bewaard is

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de dossiers van Huis ter Schie kunnen achterhalen.  Weet jij meer over dit huis? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

We hadden het vermoeden dat dossiers mogelijk bewaard waren door het Bisdom van Rotterdam of door de Duitse zuster van Trier. Zij hebben echter helaas aangegeven dat zij geen dossiers hebben bewaard.

Online informatie en foto's

Informatie

Foto's

Van gebouw, Pieter Postlaan 6, Overschie. Transformatie van de voormalige klooster/tehuis.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven:

AR-Z037 Archiefinventaris Dominicanessen van het  Allerheiligst Sacrament  Bevat:

BM-Z037 Dominicanessen van het H. Sacrament Bevat:

Stadsarchief Rotterdam 

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl