Fusies/ naamsveranderingen

Onderdeel van Stichting Gooische Tehuizen. Baby’s gingen vaak vanuit de Hoeksteen naar tehuis de Regenboog of tehuis ’T Mierennest, die ook onderdeel waren van Stichting Gooische Tehuizen.

Toenmalig adres

Beethovenlaan 13 in Hilversum, Noord-Holland

Achtergrond tehuis

De Hoeksteen was een huis waar ongehuwde moeders en hun baby’s werden opgevangen. Het huis bestond van ongeveer 1946 tot 1973 en was gevestigd aan de Beethovenlaan 13 in Hilversum. Veel moeders die hier woonden kwamen uit Hilversum, maar er werden ook moeders uit andere regio’s opgevangen. Zij werden vaak doorgestuurd door de Hendrik Pierson Vereniging.

Het was een neutraal huis en had geen protestantse of katholieke achtergrond en was onderdeel van de Stichting Gooische tehuizen. Na de geboorte van het kind was het gebruikelijk dat de moeder op korte termijn het huis verliet. De kinderen bleven daar, gingen door naar andere tehuizen of werden geadopteerd.

In het jaarverslag van 1960 werd geschreven dat de Hoeksteen geen mogelijkheden had tot het aanbieden van woongelegenheid aan de werkende ongehuwde moeder om haar zodoende gelegenheid te geven haar kind zelf te verzorgen. Na de geboorte van het kind was het gebruikelijk dat de moeders snel weg gingen.

Als er geen plek meer was voor de baby’s in De Hoeksteen stroomden ze door naar tehuis de Regenboog of tehuis T’ Mierennest, die ook onderdeel waren van Stichting Gooische tehuizen. Uit een brief van Stichting ‘Gooische tehuizen’ aan Fiom valt op te maken dat er voor De Hoeksteen een ander bestemmingsplan werd gezocht en dat is waarschijnlijk gebeurd rond 1973. Dit was waarschijnlijk ook het einde van dit huis.

Informatie die bewaard is

Er zijn twee schriften met informatie over de kinderen in juni 2020 geschonken aan Fiom, periodes 1946-1948 en 1952-1958. Het tehuis heeft langer bestaan dus de vraag is of er nog meer dingen bewaard zijn gebleven na die periode.

 Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de dossiers van Huize de Hoeksteen kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.

Opvragen
Voor meer informatie over de twee schriften met informatie over kinderen in de periodes 1946-1948 en 1952-1958, kun je contact opnemen met Fiom.

Contactgegevens
Fiom: afstamming@fiom.nl

Online informatie en foto's

Foto's

Documentaire

Documentaire Huize de Hoeksteen

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.