Fusies/ naamsveranderingen

Op 15 juli 1950 werd huize "Baank" voor minderjarige meisjes te Warnsveld geopend door de Vereniging Rekkense Inrichtingen. Later werd het een huis voor ongehuwde moeders met hun baby's. In november 1968 werd huize Baank ontruimd, nadat reeds in 1962 de huur door de eigenaar was opgezegd, en werden de bewoonsters ondergebracht in een paviljoen te Rekken. In 1971 werd besloten de zorg voor ongehuwde moeders voorlopig te beëindigen. 

Toenmalig adres

Rijksstraatweg 119 
Warnsveld
Gelderland

Achtergrond tehuis 

Het was in oorsprong een huis voor minderjarige meisjes en later ook voor ongehuwde moeders. 

Informatie die bewaard is

Het archief bevat diverse alfabetische indexen van personen die in de Rekkense Inrichtingen hebben gezeten, dus ook in huize Baank. Er zijn inschrijvingsregisters en (patiënten) dossiers en rapporten. Hier kan waardevolle informatie in staan over persoon en diens verblijf. Bij navraag hebben de archiefmedewerksters nog geen afstandsdossiers gevonden.

Ze kunnen zich voorstellen dat er soms een afstandsdossier aan een adoptiedossier is toegevoegd, ze zijn dit alleen nog niet tegengekomen. Ze raden aan contact met hen op te nemen, zodat zij voor je op zoek kunnen gaan. Niet alles is openbaar, de betreffende stukken zijn bijna allemaal beperkt in openbaarheid in verband met de privacy van de mensen die er in genoemd worden. Als ze informatie vinden die iemand zoekt gaan ze daarna uitzoeken of en onder welke voorwaarden iemand inzage mag. 

Opvragen

Informatie / dossier kan rechtstreeks opgevraagd worden bij het Gelders Archief. Je kunt de vraag stellen via de site van het Gelders archief of via de mail. Daarbij vermelden de naam van de betreffende persoon, een datum of tijdsperiode en het tehuis. 

Contactgegevens

Huidige opslaglocatie: Gelders Archief, onder toegangsnummer 1024
Website: https://www.geldersarchief.nl of https://www.geldersarchief.nl/informatie/contact-tips
Mailadres: info@geldersarchief.nl    

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  
Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.