Fusies/ naamsveranderingen

  • 1945: Huis in de Bocht start als doorgangshuis 
  • 1958: kraamkliniek op terrein van Huis in de Bocht “Moedervreugd”, later de naam “Kraamhotel de Meiboom” 
  • 2009: Fusie de Bocht met Stichting Kompaan 
  • 2018: De Bocht en Kompaan gaan verder onder de naam “Sterk Huis” 
  • Mogelijk dat kinderen die geboren werden in de kraamkliniek Moedervreugd later verbleven in een van de kindertehuizen van Tilburg, o.a. 
  • 1900 Karmelietessen richtten kinderhuis op “St. Josefhuis St.Anna”. In de jaren 50 kreeg dit huis de naam “Maria Goretti”. Het huis is in 1983 gesloten. 
  • 1916 Fraters van Tilburg richtten kinderhuis voor jongens op “Huize Nazareth”. Begin jaren zestig werd het huis meer een pedagogisch instituut voor jongen met leer-en opvoedingsproblemen.  

Toenmalig adres

Tilburgseweg 18, Goirle, Noord-Brabant 

Achtergrond tehuis

In 1945 werd Huis in de Bocht, een voormalig vakantiehuis, ingezet voor de opvang van ongehuwde zwangere vrouwen. Het was een initiatief van Dokter Ausems, directeur van de GGD. Het was bedoeld voor de opvang van vrouwen die tijdens de bevrijding zwanger waren geworden van een bezetter of bevrijder. De leiding van het tehuis kwam in 1949 in handen van de congregatie van de Zusters van de Heilige Familie.

Na enige jaren werd er ook een kraamkliniek verbonden aan Huis in de Bocht, die in 1958 de naam Moedervreugd kreeg, en later de naam kraamkliniek voor Midden-Brabant De Meiboom. In 2005 verhuisde Kraamhotel De Meiboom naar een nieuwe locatie naast het TweeSteden Ziekenhuis.

In 2009 fuseerde De Bocht met Stichting Kompaan. Een organisatie voor begeleiding en hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen met als doel een veilig en zelfstandig leven met kansen voor ontwikkeling. In 2018 gaat de organisatie verder met de naam “Sterk Huis”. In dat jaar verhuisde de organisatie ook van de Tilburgseweg naar de Rillaersebaan en werd een begin gemaakt met de sloop van het oude pand. 

Informatie die bewaard is

Informatie is bewaard over moeder en kind die betrekking heeft op afstand en adoptie. Vóór 1962 zijn er stamkaarten. Deze bevatten weinig gegevens. De oudste dossiers zijn vernietigd door de beheerders van destijds, de Missie en Aanbiddingszusters van de Heilige Familie.

Papieren dossiers, waaronder afstandsdossiers, zijn er vanaf ongeveer 1962. Deze afstandsdossiers worden onbeperkt bewaard door Sterk Huis. Moeder hebben recht om hun eigen dossier in te zien. Kinderen krijgen inzage in het kinddossier. Als een kind inzage wil in het moederdossier, dan kan dit pas na toestemming van de moeder.  

Dossiers uit de kindertehuizen “St. Jozefhuis St.Anna/Maria Goretti” en “Huize Nazareth” zijn mogelijk te vinden in het regionaal archief Tilburg. 

Opvragen 

Moeders en kinderen die bij De Bocht hebben gewoond, kunnen met vragen terecht bij het Klantenbureau van Sterk Huis. 

Contactgegevens 

Klantbureau Sterk Huis 
Email: klantenbureau@sterkhuis.nl 
Tel: 0135433073 
www.sterkhuis.nl  

Voor de dossiers uit de kindertehuizen “St. Jozefhuis St.Anna/Maria Goretti” en “Huize Nazareth” kun je het beste contact opnemen met het regionaal archief Tilburg.  

Email: mailtoinfo@regionaalarchieftilburg.nl 
Tel: 0135494570 

Online informatie en foto's

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.