Fusies/ naamsveranderingen

In 1992 fuseerde de St. Hubertusvereniging met de 'zusterinstantie' Tehuis Annette, ook gevestigd in Amsterdam. De activiteiten van beide verenigingen werden overgedragen aan de door hen opgerichte Stichting Algemene Fiom-hulpverlening Regio Amsterdam (Stichting Afra).

Op 1 januari 1993 werd nog een Amsterdamse 'zusterinstantie', de Stichting Beth Palet, geïntegreerd in de Stichting Afra. In 1995 fuseerde Stichting Afra met de Stichting Boddaert-Centra tot Stichting Afra Boddaert. In 2004 is de naam gewijzigd naar Altra.

Toenmalig adres

 • 1886 het R.K. Doorgangshuis is gevestigd Prinsengracht 196 te Amsterdam, Noord-Holland.
 • In 1926 betrok de Sint-Hubertusvereniging het pand aan de Plantage Middenlaan 33, Amsterdam. 

Achtergrond tehuis

De Federatie van de Rooms Katholieke Vereeniging ter bescherming van meisjes, werd opgericht in 1897. De doelstellingen waren hulpverlening aan alleenstaande meisjes, zorg voor ongehuwde moeders en hulpverlening aan prostituees. Als de aanstaande moeder thuis haar bevalling niet kon afwachten, kon zij naar een van de tehuizen van de Meisjesbescherming gaan.

Dit was in Amsterdam St. Hubertus, in Den Haag het Annapaviljoen en in Leiden Margaretha van Cortona. De moeders bevielen in het Anna Paviljoen en kwamen daarna in het tehuis van de Hubertusvereniging op de Plantage Middenlaan 33 terecht. De Zusters van De Voorzienigheid deden liefdadigheidswerk bij een aantal instellingen in Amsterdam, waaronder de opvang en huisvesting aan ongehuwde moeders en opvoeding en verzorging van kinderen aan St. Hubertus. 

Informatie die bewaard is gebleven

In het Stadsarchief Amsterdam liggen cliëntendossiers van St. Hubertus. Ook Fiom Amsterdam/Altra heeft dossiers van personen die verbleven in St. Hubertus. Daarnaast ook van het Janna kinderhuis, tehuis Annette, en Beth Palet. 

Opvragen
In het Stadsarchief Amsterdam liggen cliëntendossiers van St. Hubertus in het archief van de 'Stichting Afra', nummer 1355. 

Ook Fiom Amsterdam/Altra heeft dossiers van personen die verbleven in Janna kinderhuis, tehuis Annette, Beth Palet en St. Hubertus. 

Contactgegevens
Stadsarchief Amsterdam: Stadsarchief@amsterdam.nl

Fiom Amsterdam: fiom@altra.nl of 020 520 16 70

Archieven

Stadsarchief Amsterdam

Archiefstukken m.b.t. de St. Hubertus Vereeniging over de periode 1916 – 1965 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

2493 St. Hubertus Vereniging, 1916-1965 (577 scans). 

Foto: Plantage Middenlaan 33, de gevel van het Sint Hubertushuis (Moederhuis) van architect Aldo van Eyck kort na de oplevering (15 december 1980).

Archief Atria

Archief Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM) 1902-1975
Amsterdam: St. Hubertus: 93-97 stukken betreffende St. Hubertus

98 60 jaar St. Hubertus, herdenkingsboekje over de periode 1886-1958. 1961.. 1 stuk.
NB. St. Hubertus was eerst gevestigd op de Prinsengracht 196, na 1926 aan de Plantage Middenlaan 33.99 Jaarverslag. 1971.

Erfgoedcentrum Nederlands kloosterleven

 • Kloosterorganisatie: Congregatie Zusters van "De Voorzienigheid" (Z167)

  1133 Stukken betreffende de werkzaamheden van de zusters in tehuis St. Hubertus te Amsterdam, zijnde vnl. het contract van de congregatie met de St. Hubertusvereniging (1926), met wijziging (1951), statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende de salariëring van de zusters, 1923-1971 (met veel hiaten) (1 omslag)

  1537 Dagboek met aantekeningen van zuster Cypriana Tel over haar werk in Huize Hubertus te Amsterdam, o.m. over de aanwezige kinderen en jonge moeders, ca. 1963-1966 (1 cahier)
  N.B. Achterin ligt een foto van zuster Cypriana en zuster Ludgera.

  929 Artikel uit periodiek "Kruispunt" over Huize St. Hubertus te Amsterdam, alsmede een krantenknipsel over het afscheid van mevr. D. Van Ginkel, die veertig jaar werkzaam was in Huize Hubertus, 1965, z.j. (1 omslag)

 • BM-Z167 Beeldmateriaal Congregatie van "De Voorzienigheid"

 • 126005 Opvanghuis St. Hubertus, Plantage Middenlaan 33, Amsterdam

Boeken

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.