Fusies/ naamsveranderingen

Blijenhof is nog steeds in gebruik als crisisopvang. Valt onder Wender, een organisatie in het noorden van Nederland die mensen opvangt die hulp nodig hebben. 

Toenmalig adres

Prinses Margrietstraat 63, 9251 HB, Burgum (Fries voor Bergum), Friesland

Achtergrond tehuis

In 1962 arriveerden de Franciscanessen van Oirschot in Beerguem, zij lieten daar Blijenhof bouwen. Het Hospitium Blijenhof bood onderdak aan mensen met psychische, medische of sociale problemen. Iedereen kon in het hospitium terecht, jong en oud, mannen en vrouwen, katholiek of niet katholiek. In de eerste jaren werden ook ongehuwde moeders en hun kinderen opgevangen.  

Informatie die bewaard is

Fiom heeft 5 afstandsdossiers van vrouwen die in Bergum bevallen zijn. Van eventueel andere dossiers is niet bekend waar die zijn. 

Helaas hebben we tot op heden nog niet de bewaarlocatie van de overige dossiers van Hospitium Blijenhof kunnen achterhalen. Weet jij meer over dit huis? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl

Fiom: afstamming@fiom.nl

Online informatie en foto's

Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006: vijftig jaar bisdom Groningen, pag 165/166 

De franciscanessen van Oirschot

Archieven

In het archief van het Erfgoedcentrum Kloosterleven is informatie over Blijenhof te vinden. Zowel schriftelijke informatie als films, foto's en dagboeken, o.a.
·    2167 Dagboeken twee stuks geschreven door zuster Columba, 1962-1971, 1965-1970 (2 cahiers)
·    2171 Circulaires en diversen over de communiteit Blijenhof, waaronder lijst met bewoners, 1962-1975 (1 omslag)
·    2182 Stukken betreffende hospitium Blijenhof, per jaar gerangschikt, 1963-1999 (1 omslag)

Ook is er in datzelfde archief fotomateriaal beschikbaar.

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.