Fusies/ naamsveranderingen

Het Groene Weeshuis; in 1673 werden het Groene en het Blauwe Weeshuis samengevoegd tot het Groene en blauwe gecombineerde diakenie-kinderhuis, vanaf 1826 werd eenvoudigweg alleen de naam het Groene Weeshuis gebruikt.

Toenmalig adres

Oude Ebbingestraat 
Groningen
Provincie Groningen

Vanaf 1933:
De Verlengde Hereweg
Groningen

Achtergrond tehuis

Protestants.
Het Groene Weeshuis werd in 1621 gevestigd in de gebouwen van het voormalige Jacobijnerklooster aan de Oude Ebbingestraat te Groningen. Er bestonden ook het Blauwe Weeshuis en het Rode Weeshuis. De kleuren verwijzen naar de kleding van de weeskinderen. Voor deze kinderen werd in 1638 een school opgericht in de Popkenstraat: het Breidehuis, waar onderwijs gegeven werd in lezen, schrijven en breien.

In 1673 werden het Groene en het Blauwe Weeshuis samengevoegd tot het Groene en blauwe gecombineerde diakenie-kinderhuis, vanaf 1826 werd eenvoudigweg alleen de naam het Groene Weeshuis gebruikt.Het Jacobijnerklooster in de binnenstad werd te klein en verwisseld voor twee villa’s in Helpman, Hilghestede en het schuin ertegenover gelegen Pax Sperata. Het klooster aan de Oude Ebbingestraat werd in maart 1934 afgebroken.

Na de Tweede Wereldoorlog deed alleen Hilghestede nog steeds dienst als weeshuis. In 1960 werden de weeskinderen ondergebracht in pleeggezinnen. In 1971 werd het weeshuiswerk definitief beëindigd door de oprichting van de stichting Het Groene Weeshuis, die zich bezig ging houden met jeugdwerk in brede zin.

Informatie die bewaard is

Het archief van het Groene Weeshuis van 1621-1970 is ondergebracht bij de Groninger Archieven. Er zijn dossiers bijgehouden door medewerkers van het Groene Weeshuis in de periode 1859 tot 1958 over weeskinderen en halfwezen. De bewaartermijn is onbeperkt. Het betrof een weeshuis, geen moederhuis, dus er zijn geen dossiers over/van moeders.

Opvragen

Informatie kan per mail worden opgevraagd bij de Groninger Archieven.

Contactgegevens

info@groningerarchieven.nl

Online informatie en foto's

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.