Bij Fiom kun je terecht voor één-op-één gesprekken met een hulpverlener of groepsgesprekken. De opzet is een laagdrempelig samenkomen en geen therapie.

Tijdens de gesprekken sta je stil bij je eigen kwetsbaarheden en uitdagingen in het dagelijkse leven. Je wordt je meer bewust van je eigen kracht en hoe je deze in de toekomst kunt inzetten.

Misschien voel je dat je behoefte hebt aan hulp maar weet je nog niet precies waarmee? Dan kun je deze bijeenkomsten ook gebruiken om te ontdekken wat jouw hulpvraag is. Na afloop kunnen we je – desgewenst – doorverwijzen naar een hulpverlener. 

Veel voorkomende onderwerpen van gesprek zijn:  

 • Oordeel en vooroordeel: ‘de’ afstandsmoeder
 • Gezin van herkomst, socialisatie
 • Het eerste jaar na de geboorte
 • Rouw
 • Geheim
 • Boosheid
 • Schuld en schaamte; straf en zelfbestraffing
 • Zwangerschap en bevalling
 • Seksualiteit (destijds en later in het leven)
 • Relatie tot de verwekker/vader van het kind
 • Trauma en herstel, overlevingsmechanisme
 • Huidige partner
 • Relatie tot ‘de’ adoptieouder
 • Relatie tot afgestane, geadopteerde mensen in het algemeen en tot het eigen afgestane kind in het bijzonder
 • Zoekactie naar het afgestane kind; ontmoeting met het afgestane kind en de consequenties daarvan (relatie tot overige kinderen, verliefdheid tussen afgestane kind en moeder)
 • Moeder zijn is een deel van mijn leven.

Één-op-één gesprek met een hulpverlener

Deze nazorg bestaat uit 1 tot 5 individuele gesprekken van ongeveer een uur met een hulpverlener. Het doel van de gesprekken kan zijn het verhelderen van het vraagstuk dat je hebt of het krijgen van meer inzicht in de situatie en handvatten om met de situatie om te gaan. 

Aanmelden

Gespreksgroepen

Fiom is voornemens om in 2024 in samenspraak met Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA) een nieuwe gespreksgroep voor moeders te starten. Heb je interesse? Meld je dan aan via de onderstaande knop. 
 
Na aanmelding zullen de hulpverleners die de gesprekken gaan begeleiden contact met je opnemen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we graag jouw wensen en behoeften. Eenzelfde gesprek voeren we ook met de andere moeders die zich aanmelden. Dit met als doel om een groep te vormen die goed op elkaar aansluit. Ook kunnen we op deze manier de inhoud van en het aantal gesprekken op de wensen en behoeften van de groep afstemmen. 
 
Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het is niet mogelijk om tussentijds in te stromen. Iedere bijeenkomst is namelijk een vervolg op de voorafgaande bijeenkomst.
 
Mochten we na het kennismakingsgesprek denken dat je hulpvraag onvoldoende aan bod zal komen in een gespreksgroep, dan delen we dit met je. We kunnen je dan desgewenst doorverwijzen naar een andere vorm van hulp. 

Aanmelden

Rechtstreeks contact met andere moeders

Contact met andere moeders die in het verleden afstand hebben gedaan kan vaak erg waardevol zijn. Je ziet en voelt dat je niet de enige bent die een kind heeft afgestaan en hoeft niets uit te leggen. Je kunt gedachten met elkaar uitwisselen en herkenning vinden bij elkaar. Je ervaart vergelijkbare emoties, wat vaak al een band schept. Via Fiom kun je in contact komen met andere moeders die in het verleden afstand hebben gedaan.   

Door je aan te melden geef je aan graag rechtstreeks contact met andere moeders te willen hebben. Op basis van de gegevens die je invult, probeert Fiom een match te maken. Fiom bespreekt eerst met je of je gekoppeld wilt worden aan de gekozen moeder. Eenzelfde gesprek zal Fiom ook hebben met de moeder aan wie je mogelijk gekoppeld wordt. Als jullie beiden gekoppeld willen worden, geeft Fiom jullie mailadressen aan elkaar door. Jullie kunnen dan naar behoefte contact met elkaar opnemen. Fiom wisselt geen adresgegevens uit en is na contactlegging niet meer verantwoordelijk voor het verdere verloop van het contact.

Aanmelden

Voor contact met andere moeders kun je ook terecht bij Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA).