Afstand ter adoptie kan levenslange impact hebben voor zowel de moeder, vader, als het kind. De verwerking van deze gebeurtenissen, of het gebrek hieraan, kan een lange en emotionele reis zijn. Het praten over de gebeurtenissen kan ondersteuning bieden bij het verwerken van complexe gevoelens en emoties die gepaard kunnen gaan met afstand en adoptie.

Fiom biedt verschillen vormen van gesprek aan, aan moeders die in het verleden (al dan niet gedwongen) afstand van hun kind hebben gedaan, aan vaders (die daarbij al dan niet betrokken waren) en aan kinderen die zijn afgestaan én geadopteerd. De gesprekken vinden individueel of in een groep plaats en worden zoveel als mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden. 

Ons team bestaat uit gekwalificeerde hulpverleners, waarvan een aantal ook ervaringsdeskundig is. Met een begripvolle houding en een luisterend oor creëren onze hulpverleners een veilige omgeving waarbinnen ruimte is voor alle vragen en emoties rondom afstand en adoptie.

Deelname is gratis.