Fiom ondersteunt waar het kan en verwijst door waar het moet. Hiervoor werken we nauw samen met specialisten uit het veld. Er zijn gespecialiseerde hulpverleners en ervaringsdeskundigen met kennis en expertise over afstand en adoptie-specifieke hulpvragen van ouders, geadopteerden, hun gezinnen en omgeving.

Externe hulpverleners

Binnenkort zal Fiom haar kaart met externe hulpverleners in een nieuwe jas op haar website presenteren.

Ben je nu op zoek naar een hulpverlener buiten Fiom? Aarzel dan niet om contact te leggen met één van onze medewerkers via 088 126 49 64. We kijken graag met je mee wie buiten Fiom je zou kunnen helpen.

Belangenorganisaties

In Nederland zijn er verschillende belangenorganisaties. Deze organisaties zetten zich veelal in voor moeders, (interlandelijk) afgestane en/of geadopteerde kinderen en hun omgeving. 

Mist jouw belangenorganisatie? Neem dan contact op met pr@fiom.nl.

Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA): De stichting is er voor alle ongehuwde moeders die al of niet onder dwang hun pasgeboren kind hebben moeten afstaan en die behoefte hebben aan herkenning, erkenning, een veilige plek om hun verhaal te delen, integriteit in de manier waarop ze benaderd worden en hun recht op privacy.

Verleden in Zicht (VIZ): De stichting is opgezet voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden.  Het primaire doel is belangenbehartiging, waaronder volledige toegang tot- en ontsluiting van de dossiers, voor de doelgroep.  Ook houden ze zich bezig met het verzamelen, borgen en ontsluiten van het erfgoed van het dossier Binnenlandse afstand en adoptie, organiseren ze ontmoetingsdagen voor de doelgroep en maken ze de podcast Afgestaan.

Moederheil.nl is een particulier initiatief van Lucas Verberne, zelf ooit achtergelaten en afgestaan in Moederheil. Lucas is met Moederheil.nl gestart om de waarheid te achterhalen van wat er toen is gebeurd en om de buitenwereld hierover te informeren. Via publicaties op deze website en op Facebook strijdt hij voor erkenning en gerechtigheid voor betrokkenen, ontsluit hij diverse bronnen en geeft hij zijn kijk op de gebeurtenissen uit het verleden.

INEA werkt nauw samen met de belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden. Zij kunnen je doorverwijzen naar een belangenorganisatie. Klik hier voor een overzicht van belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden.