Bij Fiom kun je terecht voor één-op-één gesprekken met een hulpverlener of groepsgesprekken. De opzet is een laagdrempelig samenkomen en geen therapie.

Zowel binnen- als buitenlands geadopteerden kunnen deelnemen. Tijdens de gesprekken sta je stil bij je eigen kwetsbaarheden en uitdagingen in het dagelijkse leven. Je wordt je meer bewust van je eigen kracht en hoe je deze in de toekomst kunt inzetten.

Misschien voel je dat je behoefte hebt aan hulp maar weet je nog niet precies waarmee? Dan kun je deze bijeenkomsten ook gebruiken om te ontdekken wat jouw hulpvraag is. Na afloop kunnen we je – desgewenst – doorverwijzen naar een hulpverlener.  

Veel voorkomende onderwerpen van gesprek zijn:  

 • Zelfbeeld en identiteit
 • Psychische gevolgen van afstand en adoptie
 • Trauma en herstel, overlevingsmechanisme
 • Relaties; afstand en nabijheid  
 • Biologische ouders en -gezin  
 • Adoptieouders en -gezin
 • Huidige partner
 • Rouw
 • Boosheid
 • Zoeken en de mogelijkheden daartoe
 • Land van herkomst en cultuur  
 • Loyaliteit, levenslange verbondenheid    

Één-op-één gesprek met een hulpverlener

Deze nazorg bestaat uit 1 tot 5 individuele gesprekken van ongeveer een uur met een hulpverlener. Het doel van de gesprekken kan zijn het verhelderen van het vraagstuk dat je hebt of het krijgen van meer inzicht in de situatie en handvatten om met de situatie om te gaan. 

Aanmelden

Gespreksgroepen

Fiom start geregeld nieuwe gespreksgroepen voor geadopteerden. Heb je interesse? Meld je dan aan via de onderstaande knop.

Na aanmelding zullen de hulpverleners die de gesprekken gaan begeleiden contact met je opnemen voor een online kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we graag jouw wensen en behoeften. Eenzelfde gesprek voeren we ook met de andere geadopteerden die zich hebben aangemeld. Dit met als doel om een groep van zes geadopteerden te vormen die goed op elkaar aansluiten. Ook kunnen we op deze manier de inhoud van de bijeenkomsten op de wensen en behoeften van de groep afstemmen.
 
Vervolgens praat je in acht online bijeenkomsten met een andere geadopteerden en twee gespreksleiders van Fiom. De gespreksgroepen vinden plaats op acht aaneensluitende weken, op een doordeweekse avond van 19:00 uur tot 21:00 uur (met een uitloop tot uiterlijk 21:30 uur). Je ontvangt van de gespreksleiders een link waarmee je kunt inloggen in de online omgeving. Hiervoor heb je een computer of telefoon met camera en microfoon nodig die Microsoft Teams ondersteunt.
 
Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het is niet mogelijk om tussentijds in te stromen. Iedere bijeenkomst is namelijk een vervolg op de voorafgaande bijeenkomst. 

Aanmelden