Fusies/ naamsveranderingen

Medio twintigste eeuw is het Burgerweeshuis een instelling voor jeugdhulpverlening geworden en het heette toen het Bergse Bos, later veranderde deze naam in Horizon Jeugdzorg. 

Toenmalig adres

Kipstraat 9-11 (voorheen Goudsche Wagenstraat)  
Rotterdam, Zuid-Holland 

Achtergrond tehuis

In 1560 is op initiatief van het stadsbestuur van Rotterdam het Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam opgericht. Het weeshuis moest ervoor zorgen dat weeskinderen een goede opvoeding en opleiding kregen. De wezen woonden vanaf 1598 in het huis aan de Goudschewaagstraat in Rotterdam.

Tot aan 1940 bleef het weeshuis hier gevestigd. Tijdens het bombardement werd het weeshuis zelf niet getroffen, maar het is door de ontstane branden wel in de as gelegd. Door de eeuwen heen veranderde het weeshuis en vanaf medio de twintigste eeuw is het Burgerweeshuis een instelling voor jeugdhulpverlening, destijds Het Bergse Bos. De jeugdhulpverlening ligt nu bij de diverse locaties van Horizon.

De Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam (het GBW) heeft nu als doel de bevordering van de hulpverlening aan en opleiding van kinderen en jongeren door middel van het ondersteunen van het werk van instellingen op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. 

Informatie die bewaard is

Vanaf 1965 zijn er dossiers, kaarten, verslagen, aantekeningen en administratie bewaard. De informatie gaat over kinderen die bij hen verbleven en ouders die bij hen bekend waren. Soms is er informatie over de moeder, de verwekker en andere omstandigheden, meestal alleen over het kind.

De aanleiding was meestal een voogdijzaak. De bewaartermijn is tegenwoordig 30 jaar na meerderjarigheid. Veel dossiers zijn al vernietigd omdat de bewaartermijn in 2000 korter was. De  informatie wordt bewaard bij Horizon. Bij Horizon kunnen stamkaarten van de voogdijpupillen worden opgevraagd. 

Opvragen

Betrokkene kan zelf of via Fiom bij Horizon een stamkaart opvragen. Aangezien veel dossiers zijn vernietigd, is de kans klein dat deze nog op te vragen zijn. Opvragen bij voorkeur per email voorzien van legitimatie.  

Contactgegevens 

Horizon
Mozartlaan 150 
3055 KM Rotterdam 
Tel: 088996100 
Email: servicebalie@horizon.eu 

Online informatie en foto's

Archieven

Stadsarchief Rotterdam 

In het Stadsarchief Rotterdam is informatie over het Burgerweeshuis te vinden in het archief 1182 Archief van het college van Regenten en Regentessen van het Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam: 

  • + 310 Lijsten van namen van kinderen die verblijven in het weeshuis, 1943 (open dossier). 
  • + 312 Foto's van weeskinderen, waarschijnlijk genomen tijdens een vakantie, 1946 (open dossier)  
  • + 320 Verslag van een oud-wees over haar tijd in het Burgweeshuis, 1963 (open dossier) 
  • + 321 Artikel in Eindhovens Dagblad met interview van een weesmeisje over haar tijd in het Burgerweeshuis, 1973 (open dossier) 
  • + 322 Interviews met de eerste zes bewoners van de Bergsingel 1978 - 1988 door Karen Loos, 1988 (open dossier).  
  • + 324 Foto's van kinderen en gebouwen van het weeshuis (geen datum, open dossier)  
  • + 325 Portretfoto's van kinderen (geen datum, open dossier). 
  • + 327 Overzicht van aanmeldingen van kinderen voor opname in het behandelhuis over de jaren 1969 – 1973 (open dossier)  
  • + 330 Rapport "Elfhonderd jeugdigen in tehuizen' door Dr. J.D. van der Ploeg waarin de kenmerken en achtergronden van jeugdigen in tehuizen worden onderzocht, 1979 (open dossier) 

Daarnaast is informatie over het Burgerweeshuis te vinden in het archief nummer 391 “Archief van de Vereniging van Oud-wezen van het Gereformeerd Burgerweeshuis te Rotterdam”. 

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen. 

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.