Wil je de achternaam aannemen die je voor je adoptie had? Dat kan. Je dient daarvoor een verzoek in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je je voornaam wilt wijzigen dien je een verzoek in bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Als je jonger bent dan 18 moet jouw vader of moeder met gezag of je voogd dit verzoek indienen. Hoe verloopt het verzoek tot het wijzigen van je voornaam of achternaam en met welke kosten moet je rekening houden? 

Geadopteerden - Wijziging achternaam of voornaam na adoptie.jpg

Je achternaam wijzigen

Als je je achternaam wilt wijzigen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je bent 18 jaar of ouder; 
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, je bent staatloos of je hebt een verblijfsvergunning asiel; 
 • Je kunt aantonen wat je oorspronkelijke achternaam was voor de adoptie. 

Wat moet je doen om je achternaam te wijzigen na adoptie? 

 • Je dient bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag tot naamswijziging in via het aanvraagformulier met als verzoek code C3. Je stuurt het volgende mee:  
 • Stukken waaruit blijkt wat je oorspronkelijke achternaam was voor de adoptie;  
 • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart; 
 • Een recent afgegeven afschrift van je geboorteakte (niet ouder dan 3 maanden).  
 • Indien je contact hebt met de afstandsouder van wie je de achternaam aanvraagt, kun je deze persoon vragen om een instemmingsverklaring.  

Buitenlandse documenten moet je eerst laten legaliseren en laten vertalen als deze zijn opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans. Op de website van de overheid vind je nog meer informatie over het wijzigen van je naam en wat je daarvoor moet doen. Lees voor je een aanvraag doet de informatie in de Brochure Achternaamswijziging goed door. 

Bij de gehele procedure voor geslachtsnaamwijziging is geen advocaat nodig. 

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van je achternaam? 

De kosten voor een verzoek tot wijziging van je achternaam zijn € 835,-, ongeacht of het verzoek wordt toegekend. Houd er rekening mee dat daar nog de kosten bij komen voor een nieuw rijbewijs, paspoort of een nieuwe identiteitskaart. 

Wat gebeurt er met het verzoek tot het wijzigen van je achternaam? 

Je gemeente controleert je gegevens en nodigt je uit voor een gesprek. Ook andere belanghebbenden worden gevraagd wat ze ervan vinden. Dit zijn bijvoorbeeld je adoptieouders of de biologische ouder van wie je de naam wilt gaan dragen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist in beginsel binnen twintig weken na je verzoek of je achternaam wordt veranderd. 

Als je verzoek is toegewezen, wordt je achternaam per Koninklijk Besluit gewijzigd. Dit besluit krijg je toegestuurd. Je nieuwe achternaam is een feit. 

Als je in Nederland geboren bent, ontvangt ook de gemeente waar je geboren bent het Koninklijk Besluit. Ben je in een ander land geboren? Dan wordt het besluit naar het bureau Landelijke Taken in Den Haag gestuurd en naar de gemeente waar je woont. Je kunt dan zelf je geboortegemeente informeren. 

Wat moet je zelf doen na het Koninklijk Besluit? 

Diploma’s, certificaten of cijferlijsten kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s, die geregistreerd zijn bij de overheid, een ‘Verklaring afgelegd examen’ aanvragen. Dit document heeft dezelfde waarde als het originele diploma. Meer informatie hierover vind je op de website van de overheid. Je kunt ook een kopie van het Koninklijk Besluit bij je diploma voegen. 

Let op! Als je minderjarige kinderen hebt die jouw achternaam dragen en over wie jij het gezag hebt, dan verandert hun achternaam mee. 

Door naamswijziging verandert het juridisch ouderschap niet. Je blijft juridisch het kind van je adoptieouders, ook al draag je hun naam niet meer. Wil je de familiebanden met hen doorbreken? Kijk dan op de pagina Wetgeving en herroepen adoptie.

Je voornaam wijziging

Wil je je voornaam veranderen? Dan moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Als je jonger bent dan 18 jaar moet jouw vader of moeder met gezag of je voogd dit verzoek indienen. 

Wanneer kun je je voornaam wijzigen? 

Een wijziging van je voornaam is alleen mogelijk als je daar een belangrijke reden voor hebt. Je vindt je voornaam bijvoorbeeld lelijk en daar heb je last van of je wilt je oorspronkelijke voornaam terug. Bij de rechter kun je dan een andere voornaam aanvragen. Dit kan een nieuwe voornaam zijn of je oorspronkelijke voornaam. Ook kun je meerdere voornamen laten toevoegen of weghalen. De rechter beslist of er voldoende reden is om je voornaam te veranderen. 

Bij de beoordeling van je verzoek gaat de rechter na of jij een voldoende zwaarwichtig belang hebt bij de wijziging van je voornaam. Hierbij weegt de rechter jouw persoonlijke belang af het belang van het maatschappelijk verkeer en een goed werkende overheidsadministratie. De procedure is niet al te makkelijk gemaakt, om te voorkomen dat de registers van de burgerlijke stand voortdurend moeten worden aangepast. Daarnaast gaat de rechter na of de gevraagde naam niet ongepast is of bijvoorbeeld ook een achternaam zou kunnen zijn, zoals Hendriks of Janssen. 

Wat zijn de kosten van het wijzigen van je voornaam?

De kosten van de advocaat moet je zelf betalen. Deze variëren per advocaat. Denk hierbij aan ongeveer € 500,-. Daarnaast betaal je een bedrag aan de rechtbank (griffierecht). In 2018 is dit bedrag vastgesteld op €291,-. 

Soms kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Waar moet je dan op letten? 

 • Je inkomen moet onder een bepaalde grens zijn. Op de website van de Rijksoverheid lees je hier meer over. 
 • Er moet sprake zijn van ‘aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren’. In 2008 heeft de Rechtbank in Leeuwarden in een uitspraak aangegeven wat hiermee bedoeld wordt. 
 • De advocaat moet de tegemoetkoming vooraf aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ga altijd bij je advocaat na of zij of hij dit voor je kan regelen. 

Wat gebeurt er met je verzoek tot het wijzigen van je voornaam? 

Als de rechter met je verzoek instemt: 

 • Geeft de rechtbank de wijziging door aan de burgerlijke stand. 
 • Wordt je geboorteakte aangepast en je nieuwe voornaam wordt in de Basisregistratie Personen (BRP) doorgevoerd. 
 • Wordt de wijziging automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties. Je kunt bij je gemeente navragen welke dat zijn. Aan andere (niet-overheid) instanties moet je zelf doorgeven dat je voornaam is gewijzigd. 

Als je verzoek wordt afgewezen, kun je in hoger beroep gaan. Ook hierbij heb je een advocaat nodig. 

Wat moet je zelf doen na goedkeuring? 

 • Je paspoort (of identiteitsbewijs) vervangen. 
 • Je rijbewijs vervangen. 

Diploma’s, certificaten of cijferlijsten kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s, die geregistreerd zijn bij de overheid, een ‘Verklaring afgelegd examen’ aanvragen met je nieuwe naam. Dit document vervangt het origineel en heeft dezelfde waarde. Meer informatie hierover vind je op de site van de overheid