Fusies/ naamsveranderingen

Eerst onderdeel van de F.I.O.M.: de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders. Vanaf 1975 werd dit de Fiom (zonder puntjes). In 1982 werden de Fiom-bureaus in vier grote steden - Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - gedecentraliseerd naar de gemeente van vestiging. Vervolgens werd Fiom Utrecht bestuurlijk onderdeel van Stichting Stade, die in 2013 is opgegaan in U Centraal, een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Vanaf 2018 is Fiom Utrecht met drie andere onderdelen van U Centraal ondergebracht in de Stichting Specifieke Jeugdprojecten.

Regio

Utrecht en omgeving, provincie Utrecht.

Achtergrond tehuis

Begeleidt(de) onder andere onbedoeld zwangere vrouwen bij afstand ter adoptie.
Bij haar oprichting in 1930 was de F.I.O.M. een federatie van 25 instellingen voor ongehuwde moederzorg, met drie landelijke koepels. De levensbeschouwing van de leden was protestant, katholiek of neutraal. Doel was het behartigen van de belangen van de ongehuwde moeder en haar kind.

In 1968 waren inmiddels 39 bureaus lid plus 22 spreekuuradressen voor ambulante hulp, 27 tehuizen en daarnaast 8 bijzondere instellingen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils. In 1975 gingen de drie koepels F.I.O.M., C.O.M. en Hendrik Pierson Stichting samen verder als Fiom: Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap

Tot 1982 was Fiom Utrecht - bureau voor ambulante hulp - onderdeel van de landelijke Fiom. In 1982 gedecentraliseerd naar de gemeente Utrecht. Vanaf 2018 is Fiom Utrecht ondergebracht in de Stichting Specifieke Jeugdprojecten.

Informatie die bewaard is

Dit betreft afstandsdossiers met informatie over de moeder en het kind, opgetekend door degene die de moeder begeleidde. In het algemeen staat er in de bewaarde dossiers veel informatie over de moeder. Daarnaast informatie over het kind, maar niet over de adoptie(ouders). Er staat meestal ook wel iets in over de omstandigheden. Over de verwekker is de informatie summier. 

Eén dossier betreft 1948, verder zijn het voornamelijk dossiers van moeders die bevielen in 1966 of later. Veel dossiers uit de jaren zestig zijn vernietigd, omdat het belang ervan toen niet werd onderkend. Het archief van Fiom Utrecht bevat ook dossiers van de Paula Stichting en tehuis Abstederdijk. Bewaartermijn 100 jaar.
Bij inzage van het afstandsdossier door de afgestane zoon of dochter moet de moeder, indien in leven, hierin gekend worden.

Opvragen

Het opvragen van informatie kan bij Fiom Utrecht.

Contactgegevens

Mail: Info@fiomutrecht.nl
Tel (030)-2361761
Site: https://www.fiomutrecht.nl

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  
Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.