Fusies/ naamsveranderingen

Eerst onderdeel van de F.I.O.M.: de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders. Vanaf 1975 werd dit de Fiom (zonder puntjes). In 1982 werden de Fiom-bureaus in vier grote steden - Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - gedecentraliseerd naar de gemeente van vestiging. In 1998 werd Fiom Amsterdam onderdeel van Jeugdbescherming regio Amsterdam. Januari 2009 is Fiom Amsterdam gefuseerd met Altra (inmiddels onderdeel van IHUB zorg).

Toenmalig bereik

Amsterdam en directe omgeving (daar valt Haarlem niet onder, Hilversum mogelijk wel), Noord-Holland.

Achtergrond organisatie

Begeleidt(de) onder andere onbedoeld zwangere vrouwen bij afstand ter adoptie. Bij haar oprichting in 1930 was de F.I.O.M. een federatie van 25 instellingen voor ongehuwde moederzorg, met drie landelijke koepels. De levensbeschouwing van de leden was protestant, katholiek of neutraal. Doel was het behartigen van de belangen van de ongehuwde moeder en haar kind. In 1968 waren inmiddels 39 bureaus lid plus 22 spreekuuradressen voor ambulante hulp, 27 tehuizen en daarnaast 8 bijzondere instellingen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils.

In 1975 gingen de drie koepels F.I.O.M., C.O.M. en Hendrik Pierson Stichting samen verder als Fiom: Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Tot 1982 was Fiom Amsterdam - bureau voor ambulante hulp - onderdeel van de landelijke Fiom. In 1982 werden de Fiom-bureaus in vier grote steden - Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - gedecentraliseerd naar de gemeente van vestiging. Zij werden alle vier ondergebracht bij een gemeentelijke organisatie. Sinds 2009 is Fiom Amsterdam onderdeel van Altra.

Informatie die bewaard is     

Dossiers over Afstandsmoeders en kind(eren) die zijn bijgehouden door Fiom Amsterdam.
Fiom Amsterdam heeft ook een deel van de dossiers van personen die verbleven in Tehuis Annette (met Janna Kinderhuis), Beth Palet, Sint Hubertus of begeleid werden door het Katholieke Bureau Moederhulp. 

Naast een afstandsdossier kan er óók een rapport of dossier bestaan van de FIKA  en/of de Sociale Dienst. Die liggen bij het Stadsarchief Amsterdam.

Opvragen 
Dossiers zijn op te vragen bij Fiom Amsterdam. Is daar niets te vinden? Dan raden wij aan om ook bij het Stadsarchief Amsterdam na te vragen of ze iets hebben, of bij de landelijke Stichting Fiom.  

Tip: of u nu wel of niet een dossier gevonden heeft, vraag ook bij Stadsarchief Amsterdam of er een rapport of dossier is van de FIKA, de Sociale Dienst of een andere Amsterdamse gemeentelijke instelling.

Contactgegevens

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.