Surrogate mothers 10 years on.jpg

Surrogate mothers 10 years on: a longitudinal study of psychological well-being and relationships with the parents and child.

Hoe veranderen de psychologische gezondheid en ervaringen van draagmoedersin de tijd tussen het eerste en het tiende jaar na de geboorde van het draagmoederschapskind? Het Centre for Family Research van het Department of Psychology heeft onderzocht of er depressies of andere mentale problemen ontstaan bij draagmoeders. Hiervoor is een groep van 20 moeder gevraagd om een jaar na de bevalling antwoord te geven op bijbehorende vragen. 10 jaar later moesten ze dit weer invullen en werden de resultaten vergeleken.

Samenvatting
Andere studies hebben reeds aangetoond dat draagmoeders de weken na de geboorte best lastig kunnen vinden, maar na een periode van 6 maanden tot een jaar hebben ze er geen psychologische problemen aan over gehouden. Ook hebben studies aangegeven dat draagmoeders en de bedoelde ouders een sterke vriendschap kunnen vormen tijdens de zwangerschap, deze kan zelfs na de geboorte nog voortduren.

Tien jaar na de geboorte van het draagmoederschapskind is het zelfbeeld van de draagmoeders op normaal niveau, er zijn geen tekens van depressie volgens metingen van het Beck Depression Inventory. Alle draagmoeders gaven aan dat de verwachtingen over de relatie met de bedoelde ouders of behaald of zelfs overtroffen was. En de meeste gaven aan positieve gevoelens te hebben richting het kind. Met betrekking tot verwachtingen voor de toekomst gaven de meeste draagmoeders aan dat ze graag contact zouden willen houden en beschikbaar waren indien het kind graag contact zou willen opnemen. Geen van de draagmoeders gaf aan spijt te hebben van hun deelname in het draagmoederschap. Tegenstrijdig aan de zorgen over de negatieve lange termijn gevolgen van het draagmoederschap, laat de uitkomst van het onderzoek zien dat, op zijn minst voor sommige vrouwen, het draagmoederschap positief kan zijn. Dit is een belangrijk gegeven met het oog op beleidsbepaling en uitvoering. Een kleine kanttekening is dat er slechts een kleine groep is gevolgd, het is hierdoor niet bekend in welke mate de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden.